Om Tonsilloperationsregistret

Vad är det Nationella kvalitetsregistret för tonsilloperation?

Det Nationella kvalitetsregistret för tonsilloperation mäter kvaliteten i samband med operation av halsmandlarna. Syftet med kvalitetsregistret är att förbättra vården. Kvalitetsregistret finansieras av regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting och har funnits sedan 1997.

I kvalitetsregistret samlas data från sjukhuset om indikation, operationsmetoder, operations- och blodstillningstekniker. Från patienten inhämtas 30 dagar efter operationen uppgifter bland annat om komplikationer som postoperativ blödning, infektion, smärta och hur adekvat patientinformationen har upplevts. Sex månader efter operationen ombeds patienten besvara en enkät där graden av symtombefrielse efterfrågas.

Det är av stor vikt att patienter/närstående till barn besvarar de två enkäterna, för att analysera vad som ger bäst resultat och utveckla vården. Läs mer om tonsillregistret och öppna jämförelser över landet gällande tonsillkirurgi.

Om svenska Tonsilloperationsregistret

I Tonsilloperationsregistret samlas data om halsmandeloperationer. Syftet är att höja vårdens kvalitet.

Vad gör Tonsilloperationsregistret?

Tonsilloperationsregistret samlar in data från hela landet om halsmandeloperationer. Med hjälp av statistiken kan vi minimera de problem som kan uppstå efter halsmandeloperation. Vanliga problem är blödning från operationssåret, otillräcklig smärtlindring, illamående och kräkningar och att patienten får i sig för lite mat och dryck. Både blödningar och vätskebrist kan snabbt utvecklas till mycket allvarliga tillstånd. I Tonsilloperationsregistret finns statistik som visar vilka operationsmetoder och vilka rutiner som orsakar minst problem. Med statistiken kan vi också jämföra hur väl kliniker på olika sjukhus lyckas.

Moa vid frukostbordet

Hur arbetar Tonsilloperationsregistret?

Data i Tonsilloperationsregistret kommer från två håll. Den opererande läkaren lämnar uppgifter om varför patienten opereras och hur det gått till. Patienten eller patientens anhöriga lämnar uppgifter om problem som uppstått i samband med operationen och om hur slutresultatet blev.