Ska du operera halsmandlarna?

Varje år får 13 000 människor i Sverige sina halsmandlar opererade. Det är en av de vanligaste operationerna som utförs på barn och ungdomar. Halsmandeloperationer utförs också på vuxna.

Det är en säker och effektiv metod för att komma till rätta med återkommande halsinfektioner. En annan anledning till operation är att halsmandlarna är för stora så att de ger andningsproblem med orolig nattsömn,  snarkning med ibland andningsuppehåll och/eller sväljnings- eller talsvårigheter.

Informationens syfte är att ge råd så att alla ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter så fort som möjligt.

Barn

Ska du opereras för att du har förstorade halsmandlar och/eller för att du ofta får halsinfektioner?

Titta och lyssna på Elias eller Moas sagor eller läs mer

Närstående

Ska ditt barn opereras?
Läs mer vad som händer före, under och efter operationen samt vad som kan förväntas efter operationen


Vuxna patienter

Läs mer information vad som händer före, under och efter operation samt vad som kan förväntas efter operationen


Om att operera halsmandlarna

Att operera halsmandlarna är ett snabbt kirurgisk ingrepp som utförs under narkos. Operationen kan utföras på två sätt: Antingen avlägsnas hela halsmandlarna, vanligast vid upprepade halsinfektioner, eller opereras bara de utskjutande delarna bort som blockerar andningsvägen.

Vilken operationsmetod som är bäst lämpad för dig avgör öron- näs- och halsläkaren som ska operera. Valet beror på vilka besvär du har av dina halsmandlar.

Hur görs operationen?

Operationen görs under narkos. Vid operationen tas halsmandlarna ut genom munnen. Blödningen brukar vara liten men om det blöder blodstillar man noga under operationen

Varför har man halsmandlar?

Halsmandlarna är en del av kroppens immunförsvar. De sitter på sidorna i svalget och består av lymfatisk vävnad. Det finns inga bevis för att en operation av halsmandlarna påverkar risken för att senare få infektioner längre ner i luftvägarna.

Ofta besökta sidor

Känner du dig osäker och behöver råd om vad som händer och vad du får göra efter operation?

Smärtbehandling efter operation; när, hur och vad för smärtlindrande medel är bäst? Ta också hjälp av vår doserings-räknare (endast för barn 3 år eller äldre)!

Vanliga frågor om halsmandeloperationer för

Vad motiverar ett genomförande av halsmandeloperation? Finns det olika operationsmetoder?