Människorna bakom tonsillwebben

Tonsillwebben är framtagen genom referensgruppen för tonsilloperation, nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Sverige. Informationen på tonsillwebben är baserat på vetenskapliga studier vad barn och vuxna vill veta i samband med tonsilloperation samt nationell insamling av informationsmaterial från alla ÖNH-kliniker i Sverige.

Webbplatsen är producerad av Ambient media (info@ambientmedia.se) i samarbete med http://www.nicoarnold.de

Hans Sandqvist skådespelare, har lånat ut sin röst till sagorna om Elias och Moa som skall operera sina halsmandlar

Ljud: Ambient media

Illustrationer: Jeanette Engqvist, www.illumedic.se, epost: jeanette@illumedic.se

Referensgruppen för tonsilloperation består av:

Ola Sunnergren, Docent,  Med.dr., Överläkare, ÖNH-kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Ordförande i referensgruppen för tonsilloperation. ola.sunnergren@rjl.se

Pia Nerfeldt, Med.dr., Överläkare, Specialistläkare, ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm

Erik Odhagen, Med.dr, Överläkare, Specialistläkare, ÖNH-kliniken Södra Älvsborgs sjukhus, Borås. Ansvarig för tonsilloperations webbsida. erik.odhagen@vgregion.se

Joacim Stalfors, docent, Chief Quality Officer, Sheikh Khalifa Medical City, Ajman, Förenade Arabemiraten

Fredrik Alm, Doktorand, Anestesisjuksköterska, Doktorand, ANIVA-kliniken Örebro Universitetssjukhus, Örebro

Filip Lundström, Doktorand, Specialistläkare, ÖNH-kliniken, Linköping Universitetsjukhus, Linköping

Sara Axelsson, Med.dr. Överläkare, Specialistläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Helsingborgs lasarett

Torbjörn Larsson, Överläkare, Specialistläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Sunderbyns sjukhus

Claes Hemlin, Med.dr., Specialistläkare, ÖNH-kliniken, Sollentuna Specialistklinik, Sollentuna

Adjungerade:

Stefan Lundeberg,  Med.dr., Överläkare, Anestesiolog, Smärtbehandlingsenheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Adjungerade för riktlinjer inom smärtbehandling

Elisabeth Ericsson, Docent, Med. dr. Anestesisjuksköterska, Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin, Örebro Universitet. Projektansvarig för tonsillwebben och riktlinjer inom smärtbehandling 2013-2021.