Smärtbehandling av ditt barn

Observera att denna anvisning om smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller äldre och har normal vikt för sin ålder.

För att tiden efter operationen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att ge smärtstillande medicin. Ditt barn äter och sover bättre och har mindre ont, vilket påskyndar läkningen. Därför är det viktigt att ge barnet medicinen även om det inte tycks ha ont de första dygnen.

En del barn upplever smärtan värst på kvällen, andra tycker att natt eller tidig morgon är värst. Det är normalt att smärtan ökar 3-5 dagar efter operation för att sedan avklinga. Detta är vanligast när hela halsmandlarna tagits bort (tonsillektomi).

Ökad smärta är normalt så länge det inte samtidigt är feber och oförmåga att svälja (framför allt dryck). Läs mer under fliken Viktigt.

Smärtlindrande läkemedel har bäst effekt när de tas REGELBUNDET ÖVER DYGNET. För att hjälpa ditt barn är det viktigt att förklara att smärtan inte kommer att vara för evigt utan avtar successivt och till slut kommer att gå över helt. Det är också mycket viktigt att de rekommendationer om smärtlindring ni fått på sjukhuset följs noga. Ofta används en kombination av läkemedel som verkar på olika sätt för att uppnå bästa möjliga resultat med smärtbehandlingen.

För att bibehålla jämna koncentrationer av läkemedlen i kroppen, uppnå bästa effekt och undvika ”smärttoppar” är det viktigt att du följer ordinationen för både typ av läkemedel, dos och tidpunkt då läkemedlen ska ges, även om barnet inte verkar ha ont just för stunden Det är också mycket viktigt att du följer eventuella ordinationer om att väcka ditt barn för att ge läkemedel nattetid även om det kanske kan upplevas bättre att inte störa nattsömnen. Barn- och ungdomar somnar oftast om snabbt och regelbunden medicinering är betydelsefull för att förhindra svårhanterade smärtutbrott under kommande dag. Regelbunden smärtlindring medför dessutom att mindre mängder läkemedel behöver ges och att risken för biverkningar som förstoppning och illamående minskar. Ge medicinen 30-60 minuter före måltid för att barnet lättare ska kunna svälja maten. För att undvika alltför svår smärta ska det inte gå mer än 6 timmar mellan medicindoserna. Utöver smärtstillande medicinen är det viktigt att barnet får extra uppmärksamhet som avleder från smärtan i halsen (spela spel, läsa, titta på TV tillsammans med vuxen, med mera). Kalla drycker eller glass lindrar också smärtan. 

Läs mer: