Tillgänglighetsredogörelse

MediPrep information står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur tonsilloperation.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är tonsilloperation.se?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen eller vill rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet?

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, om du behöver innehåll från tonsilloperation.se som inte är tillgängligt för dig eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du skicka e-post till mail@mediprep.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Technical information about this website’s accessibility

This website is partially compliant with the Swedish accessibility regulations, due to the non-compliances listed below.

Innehåll som inte är tillgängligt

Kontrast

Några element på sidan har låg kontrast på grund av de använda färger. Det gäller främst för knappar och länkar i grön, röd eller blå färg såväl text mot olika nyanser av dessa färger.

Video

Moas och Elias berättelse (på barnsidorna) tillhandahålls enbart som video. Videorna har producerats före 2010 och i nuläget erbjuds ingen textad eller syntolkad version.

Översättningar

För vissa delar av sidan saknas översättningar. Detta gäller främst icke-svenska och icke-engelska språkvarianter. I så fall kan engelsk text förekomma på dessa sidor. Detta gäller även alternativ-texter (alt attribut) för bilder. Text-delar som avviker från sidans huvudsakliga språk saknar ett korrekt språk-attribut som kan orsaka att skärmläsare inte känner igen och byter språket.

Sidan ”Cookies” är automatgenerad och inte översatt till svenska.

Inkonsekvens i utformning av knappar

Beroende på underliggande systemet används två olika set av knappar vilka som är något olika i utformningen. Detta kan upplevas som inkonsekvent vid interaktion med sidan.

Fokus vid tangentbordsstyrning

Beroende på webbläsaren kan den inbäddade YouTube spelarens tangentbordsfokus vara otydligt.

Statistiker

Statistiksidan innehåller diagram som enbart finns som bilder. Dessa saknar en beskrivning eller alt-text som beskriver datan och deras innehål.

PDF
nedladdningsbara PDF är inte fullständigt tillgängliga och skärmläsarevänliga.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tonsilloperation.se med hjälp av Firefox Accessibility tool såsom WAVE by WebAIM samt genomgång av kod.

Senaste bedömningen gjordes den 02 februari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 02 februari 2021.