Läkemedel, behandlingstid och biverkningar

Detta gäller för Sverige. Det kan vara andra rekommendationer i de andra nordiska länderna.

Smärtlindrande läkemedel har bäst effekt när de tas regelbundet över dygnet. Grundsmärtlindring efter halsmandeloperation till i övrigt friska barn är inflammationshämmande läkemedel (Cox-hämmare/NSAID t ex Ipren, Voltaren) som ska tas tillsammans med läkemedel som innehåller paracetamol (t ex Panodil, Alvedon). Dessa mediciner finns receptfritt på apoteket. Hur länge barnet behöver ta smärtstillande kan bero på vilken typ av halsmandeloperation som utförts.Köp hem de rekommenderade läkemedlen I GOD TID så att de finns hemma när ni kommer hem efter operationen. Om ditt barn eventuellt behöver kompletterande läkemedel på recept får ni det vid operationstillfället.

Rekommenderade doser av läkemedel är beräknade för i övrigt friska barn som kan dricka tillräckligt med vätska. Det är viktigt både att dricka och äta dagarna efter operationen för att få i sig tillräckligt med näring. Om du har stora svårigheter att få ditt barn att dricka kontakta sjukvården. Läs mer under fliken Viktigt.

Om det uppstår problem med att barnet inte vill ta medicinen kan du försöka prova någon annan läkemedelsform. De flesta av de rekommenderade läkemedlen finns både som tablett, flytande, stolpiller, munlöslig tablett eller brustablett. Apoteket kan hjälpa till så att ni får rätt dos om ni byter mellan läkemedelsformer. När ni lämnar sjukhuset får ni tydlig information om smärtlindring från avdelningen. Åker ni hem samma dag som operationen, ta reda på hur mycket läkemedel ditt barn redan har fått efter operationen, så ni vet hur mycket medicin ni ska ge resten av det första dygnet.

Behandlingstid

Hur länge ditt barn behöver ta smärtstillande medicin kan bero på vilken typ av halsmandeloperation som utförts. När hela halsmandeln opererats bort (tonsillektomi) behöver man ofta ta smärtstillande under en längre tid cirka 8 dygn, ibland längre. Om bara delar av halsmandeln tagits bort (tonsillotomi) behövs smärtstillande läkemedel vanligen i cirka 5 dygn. Läs mer under fliken Om halsmandeloperationer.

Nedtrappning av läkemedel

Det är VIKTIGT att alla barn får den rekommenderade doseringen av smärtlindrade läkemedel de första dagarna. När du och ditt barn bedömer att han/hon börjar ha mindre ont rekommenderas att ni slutar med paracetamol i första hand. Fortsätt att regelbundet ge COX-hämmare/NSAID. Sedan vartefter att smärtintensiteten minskar, övergå till att ge COX-hämmare/NSAID endast vid behov. Läs mer under rubriken Smärtbedömning.

Inflammationshämmande läkemedel

Cox-hämmare (NSAID/ Non Steroidal Antiinflammatory Drugs) ger både snabb smärtlindring och hämmar inflammation. Smärtlindrande effekt nås efter intag av tablett eller oral lösning efter cirka 30 minuter. Rekommenderade läkemedel är Ibuprofen (t ex Ipren, Brufen) ELLER Voltaren. Observera att ENDAST ETT AV DE rekommenderade inflammationshämmande läkemedlen ska användas. Ibuprofen finns som receptfritt i läkemedelsform: tablett, mixtur/flytande och stolpiller. 

Biverkning/risker

Cox-hämmare kan ges till de flesta barn, även de som har astma, men det är MYCKET VIKTIGT att första dosen redan har getts och är utvärderad på sjukhuset. Om ditt barn har astma ska du rådfråga läkare om barnet ska ta denna medicin. Medicinen ska inte användas vid allergi för acetylsalicylsyra eller andra cox-hämmare/NSAID, eller om barnet har ovanligt lätt för att blöda. Risken för biverkningar ökar med stigande doser. Vid alla blödningar i halsen kontakta sjukvården OMEDELBART. Läs mer under fliken Viktigt.

Dosering

mg/kg = milligram per kilo kroppsvikt som barnet väger

  • Ibuprofen dygn 1-8 = 5-7 mg/kg, dosen ska ges 4 gånger per dygn, var sjätte timme (ej oftare)
    (Om ditt barn väger 61 kg eller mer så är maxdosen 400 mg x 4/dygn)

Läs mer under rubriken Behandlingstid och Nedtrappning av läkemedel.

Paracetamol

Paracetamol (t ex Alvedon, Panodil) minskar smärta och feber men har ingen inflammationsdämpande effekt. Smärtstillande effekt av tablett eller oral lösning (tas via munnen) fås efter en halv- till en timme. För stolpiller dröjer det mellan två och tre timmar innan full effekt nås. Operationsdagen och 2 dygn efter halsmandeloperation (dygn 1-3) rekommenderas en högre dosering av paracetamol. Dygn 4 är det viktigt att dosen av paracetamol minskas.

Biverkning/risker

Det är mycket viktigt att följa dosrekommendationerna. Vid för hög dos under en längre tid finns risk för allvarlig leverskada.

Dosering

mg/kg = milligram per kilo kroppsvikt som barnet väger

  • Paracetamol dygn 1-3 (dygn 1 är operationsdagen) = 24 mg/kg, dosen ska ges 4 gånger per dygn, var sjätte timme (ej oftare)
    (Om ditt barn väger 40-59 kg är maxdosen 1000 mg x4/dygn. Väger ditt barn över 60 kg är maxdosen 1250 mg x 4/dygn)
  • Paracetamol dygn 4-8 = 18 mg/kg, dosen ska ges 4 gånger per dygn, var sjätte timme (ej oftare)
    (Om ditt barn väger 50 kg eller mer så är maxdosen 1000 mg x 4/dygn)

VIKTIGT: Barn som genomgår halsmandeloperation ska aldrig använda paracetamol kombinerat med KODEIN (t ex Citodon, Panocod), eftersom kodein ökar risken för andningsproblem. Läs mer under rubriken Behandlingstid och Nedtrappning av läkemedel.