Medisin, behandlingstid og bivirkninger

Dette gjelder i Sverige. Det kan finnes andre anbefalinger i de andre nordiske landene.

Smertestillende medisin har best effekt når de tas regelmessig over døgnet. Grunnleggende smertelindring etter halsmandelsoperasjon til for øvrig friske barn er betennelsesdempende medisin (Cox-hemmer/NSAID f. eks. Ipren, Voltaren) og medisin som inneholder paracetamol (f. eks Panodil, Alvedon). Begge medisinene skal tas sammen for å få best effekt. Disse medisinene finns reseptfritt på apoteket. Hvor lenge barnet ditt trenger smertestillende kommer an på hvilken type av halsmandelsoperasjon som er utført. Kjøp de anbefalte medisinene I GOD TID så de finns hjemme når dere kommer hjem etter operasjonen. Hvis barnet ditt eventuelt trenger kompletterende medisin på resept, får dere det i forbindelse med operasjonen.

Anbefalte doser av medisinen er beregnet for ellers friske barn som kan drikke nok væske. Det er viktig både å drikke og spise dagene etter operasjonen for å få i seg nok næring. Hvis du har store vanskeligheter med å barnet ditt til å drikke skal du kontakte helsevesenet. Les mer under fliken Viktig.

Hvis det oppstår problem med at barnet ikke vil ta medisinen, kan du prøve en annen form av medisinen (bra å kjøpe hjem flere alternativ). De fleste av de anbefalte medisinene finns både som tablett, flytende, stikkpiller, munnløselig tablett og brustablett. Apoteket kan hjelpe til slik at dere får riktig dose hvis dere bytter mellom forskjellige medisinformer. Når dere forlater sykehuset, får dere tydelig informasjon om smertestillende fra avdelingen. Drar dere hjem samme dag som operasjonen, finn ut av hvor mye medisin barnet ditt allerede har fått etter operasjonen, sånn at du vet hvor mye medisin dere skal gi resten av det første døgnet.

Behandlingstid

Hvor lenge barnet ditt trenger smertestillende kan komme an på hvilken type av halsmandelsoperasjon som har blitt gjort. Når hele halsmandelen er blitt operert bort (tonsillektomi), trenger man ofte smertestillende under en lengre tid omtrent 8 døgn, av og til enda lengre. Hvis bare deler av halsmandelen har blitt tatt bort (tonsillotomi) er behovet av smertestillende medikament vanligvis omtrent 5 døgn. Les mer under fliken om halsmandelsoperasjoner.

Nedtrappning av medisin

Det er VIKTIG at alle barn får den anbefalte doseringen av smertestillende de første dagene. Når du og barnet ditt vurderer at han/hun har mindre vondt, anbefales at dere slutter med paracetamol først. Fortsett å regelmessig gi COX-hemmer/NSAID. Etter hvert som intenstiten av smerten minsker, overgå til å gi COX-hemmer/NSAID bare ved behov. Les mer under rubrikken Smertebedömning.

Betennelsesdempende medisin

COX-hemmer (NSAID/ Non Steroidal Antiinflammatory Drugs) gir både rask smertestillende effekt og hemmer betennelsen. Den smertestillende effekten kommer cirka 30 minutter etter inntak av tablett eller flytende. Anbefalte medisiner er Ibuprofen (f. eks. Ipren, Brufen) ELLER Voltaren. OBS BARE ET AV DE anbefalte medisinene med betennelsesdempende effekt skal benyttes. Ibuprofen er reseptfritt og finns i formene: tablett, mikstur/flytende og stikkpiller.

Bivirkninger/risker

COX-hemmer kan gis til de fleste barn selv om barnet har astma, men det er SVÆRT VIKTIG at den første dosen allerede har blitt gitt og er evaluert på sykehuset. Hvis barnet ditt har astma, skal du spørre legen om barnet skal ta denne medisinen. Medisinen skal ikke brukes ved allergi mot acetylsalicylsyre eller andre COX-hemmer/NSAID eller hvis barnet har uvanlig lett for å få blødninger. Risken for bivirkninger øker med stigende doser. Ved alle blødninger i halsen skal helsevesenet kontaktes STRAKS. Les mer under fliken Viktig.

Dosering

mg/kg = milligram per kilo barnet veier

  • Ibuprofen døgn 1-8 = 5-7 mg/kg, dosen skal gis 4 ganger per døgn, hver sjette time (ikke oftere).
    (Hvis barnet ditt veier 61 kg eller mer så er maksdosen 400 mg x 4/døgn)

Les mer under rubrikken Behandlingstid og Nedtrapping av medisin.

Paracetamol

Paracetamol (f. eks. Alvedon, Panodil) minsker smerte og feber, men har ingen dempende effekt på betennelsen. Den smertestillende effekten av tablett eller mikstur (tas via munnen) kommer etter en halv- til en time. For stikkpiller tar det mellom to og tre timer å få full effekt. Operasjonsdagen og 2 døgn etter halsmandelsoperasjon (døgn 1-3) anbefales en høyere dose av paracetamol. Døgn 4 er det viktig at dosen av paracetamol minskes.

Bivirkninger/risker

Det er svært viktig å følge anbefalt dosering. Ved for høy dose under en lengre tid, er det risk for alvorlig leverskade.

Dosering

mg/kg = milligram per kilo barnet veier

  • Paracetamol døgn 1-3 (døgn 1 er operasjonsdagen) = 24 mg/kg, dosen skal gis 4 ganger per døgn, hver sjette time (ikke oftere)
  • Paracetamol døgn 4-8 = 18 mg/kg, dosen skal gis 4 ganger per døgn, hver sjette time (ikke oftere)
    (Hvis barnet ditt veier 40-59 kg er maksdosen 1000 mg x4/døgn. Veier barnet ditt over 60 kg, er maksdosen 1250 mg x4/døgn)

VIKTIG: Barn som gjennomgår halsmandelsoperasjon skal aldri bruke paracetamol i kombinasjon med KODEIN (f. eks. Citodon, Panocod) fordi kodein øker risken for pusteproblemer. Les mer under rubrikken Behandlingstid og Nedtrapping av medisin.