Personene bak tonsillwebben

Tonsillwebben er utviklet via den svenske referansegruppen for tonsilloperasjon og det svenske nasjonale kvalitetsregisteret for helsetjenester innen øre-nese-hals. Informasjonen på tonsillwebben er basert på vitenskapelige studier av hva barn og voksne vil vite i forbindelse med tonsilloperasjon og nasjonal innsamling av informasjonsmateriell fra alle ØNH-klinikker i Sverige.

Nettstedet er produsert av Ambient media (info@ambientmedia.se) i samarbeid med http://www.nicoarnold.de

Hans Sandqvist skuespiller, har lånt stemmen sin til fortellingene om Elias og Moa som skal operere mandlene sine

Lyd: Ambient media

Illustrasjoner: Jeanette Engqvist, www.illumedic.se, e-post: jeanette@illumedic.se

Referansegruppen for tonsilloperasjon består av:

Ola Sunnergren, overlege, dr.med. Formann i referansegruppen for tonsilloperasjon. ÖNH-kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. ola.sunnergren@rjl.se

Pia Nerfeldt, spesialistlege, dr.med. ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm

Erik Odhagen, spesialistlege, doktorand, ÖNH-kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås. Ansvarlig for tonsillwebben erik.odhagen@vgregion.se

Joacim Stalfors, Docent, dr. med. Chief Quality Officer, Sheikh Khalifa Medical City, Ajman, Förenade Arabemiraten

Fredrik Alm, doktorand, anæstesisygeplejerske, ANIVA-kliniken Örebro Universitetssjukhus, Örebro

Filip Lundström, Doktorand, Speciallæge,, Øre-næse-hals-klinikken,Linköping Universitetsjukhus, Linköping

Sara Axelsson, Overlæge, dr. med, Øre-næse-hals-klinikken, Helsingborgs lasarett

Torbjörn Larsson, Overlæge, Speciallæge,, Øre-næse-hals-klinikken, Sunderbyns sjukhus

Claes Hemlin, overlege, dr.med. ÖNH-kliniken, Sollentuna Specialistklinik, Sollentuna

Adjungert:

Stefan Lundeberg,  Overlege, dr.med., anestesilege, Smärtbehandlingsenheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Adungert for retningslinjer innen smertebehandling

Elisabeth Ericsson, dosent, dr.med. Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin, Örebro Universitet. Prosjektansvarlig for tonsillwebben och retningslinjerne innen for smertebehandling 2013-2021.