Hva skjer på operasjonsdagen?

Før narkosen gjennomgår barnet en medisinsk kontroll. Formålet er å se om barnet er i form før operasjonen. Dere vil få informasjon om hva dere kan vente dere av dagen, og hvordan barnet vil ha det etter operasjonen.

Får jeg som pårørende være med?

En forelder/pårørende får bli med inn på operasjonsstuen og bli hos barnet til det har sovnet. Etter operasjonen kommer barnet til oppvåkningsavdelingen, hvor forelderen / den pårørende får være med.

Når kan barnet mitt dra hjem?

Avhengig av rutinene på sykehuset kan barnet dra hjem på operasjonsdagen eller dagen etter. Barnet skrives ut når han/hun har fått noe å spise og drikke og føler seg bra nok. Helsepersonell vil avgjøre når barnet kan dra hjem. Bare én forelder/pårørende kan være med barnet på sykehuset, men hvis dere reiser i egen bil, er det viktig at en voksen sitter med barnet og en annen kjører bilen.

Se til at barnet har med seg en yndlingsbok, et kosedyr, en sutteklut eller noe annet trygghetsskapende.

Vær forberedt på at det kan forekomme ventetider på sykehuset.

Ta med noe å fordrive tiden med.

Kontroller din egen uro.

En urolig forelder overfører lett uroen sin til barnet. Opptre rolig og tillitvekkende.