Om tonsilloperasjoner

Medfører operasjonen noen risiko?

En operasjon med narkose medfører alltid en risiko, men den er liten, og alle forholdsregler følges slik at inngrepet blir så sikkert som mulig.
Et fåtall pasienter rammes dessverre av blødning etter at mandlene er fjernet. Som oftest stanser denne blødningen av seg selv. Noen ganger kan det være nødvendig for pasienten å komme tilbake til operasjonsstuen for å stanse blødningen under narkose.

Når barnet kommer hjem etter operasjonen, skal det aldri blø fra halsen. Hvis du merker at barnet blør, må du ta kontakt med helsepersonell omgående.

Der mandlene satt, blir det såroverflater, og på disse dannes det et gråhvitt belegg. Dette er slimhinnenes svar på sårskorper på huden og et tegn på at sårene leges. Dette belegget kan lukte vondt og gi dårlig ånde. Belegget begynner å støtes bort etter ca. 7–10 dager. Det vil være fare for blødning helt frem til såroverflatene er fullstendig helet, noe som kan ta opptil tre uker.
Lett feber kan forekomme det første døgnet uten at noe er unormalt. Hvis barnet er påvirket av feberen, bør du ta kontakt med helsepersonell.

Hvis smertelindringen ikke er tilstrekkelig, er det fare for at barnet ikke får i seg nok drikke. Da bør du ta kontakt med helsepersonell.

Når er det nødvendig med mandeloperasjon på grunn av forstørrede mandler (tonsiller)?

Mandlene (tonsillene) sitter på hver sin side av svelget. Forstørrede mandler kan føre til problemer med å sove. Denne søvnforstyrrelsen betyr i denne sammenhengen snorking med samtidig pusting gjennom munnen og noen ganger søvnapné, eller snorking kombinert med stadig oppvåkning og urolig søvn. Svetting om natten og unormal sovestilling, for eksempel med bakoverbøyd nakke, forekommer ofte, samt at en del barn tisser på seg om natten. Slike søvnforstyrrelser med nedsatt søvnkvalitet påvirker i sin tur livskvaliteten i den våkne delen av døgnet på forskjellige måter, f.eks. dagtrøtthet, avvikende oppførsel som humørsvingninger, hyperaktivitet, orkesløshet, oppmerksomhets- eller konsentrasjonsvansker eller økte trass- og aggresjonssymptomer. Alt dette påvirker livskvaliteten til barn og ungdom.

Forstørrede mandler kan også påvirke evnen til å snakke, tygge og svelge. Hvis det er trangt i halsen, kan det føre til problemer med å spise mat som er vanskelig å tygge, og det må tas små biter, noe som fører til at måltidene tar ekstra lang tid. Dette kan skape vanskeligheter med å opprettholde normal vekt for alderen. Barn med forstørrede mandler puster ofte gjennom åpen munn. Sikling kan forekomme hos mange, og flere talefunksjoner kan påvirkes. Talen blir ofte tykk og grøtete. Uttalen av fremre konsonantlyder påvirkes negativt, i likhet med stemmen. Når små barn puster gjennom munnen på grunn av hovne mandler og forstørret adenoid (kjertelen bak nesen), kan det ha en negativ påvirkning på utviklingen av barnets ansikt og bitt.

Når er det nødvendig med mandeloperasjon på grunn av halsinfeksjoner?

Halsbetennelse er en infeksjon i tonsillene som forårsakes av bakterier eller virus. Da blir mandlene røde, hovne, det gjør vondt når man svelger, og man har ofte feber. Det er også vanlig med hodepine, verk oppover mot ørene og også vondt i magen. Ved jevnlige tilbakefall av halsbetennelse kan det påvirke den daglige aktiviteten og gi nedsatt livskvalitet. Ved stort ubehag som følge av gjentatte episoder med halsbetennelse til tross for adekvat behandling (3–4 tilbakefall i løpet av et år) kan mandeloperasjon vurderes.

Hva er forskjellen mellom å fjerne “hele” eller “deler av” mandlene?

En tonsilloperasjon kan gjennomføres på to prinsipielt forskjellige måter. Hele tonsillene kan fjernes (tonsillektomi), eller tonsillene kan reduseres i størrelse (tonsillotomi). Retningslinjene er at gjentatte halsbetennelser kan være grunn for tonsillektomi. Tonsillotomi utføres ofte når tonsillene er forstørret og anses å forårsake problemer med å puste under søvn. Tonsillotomi gir mindre smerter, mindre risiko for blødning og raskere gjenopptakelse av normal aktivitet. Ved tonsillotomi er det en liten risiko for symptomgivende tilbakevekst av den gjenværende tonsillresten. Vurderingen av hvilken operasjonsmetode som er best egnet for det aktuelle barnet, tas av legen som skal operere.

Tonsiller före operation
Slik ser mandlene ut før operasjonen.
Tonsillektomi_small
Slik ser det ut etter operasjonen når man har fjernet hele mandlene.
Tonsillotomi
Slik ser det ut etter operasjonen når man kun har fjernet de utstikkende delene av mandlene. Dette gir mindre smerte og færre blødninger enn om man tar bort hele mandelen.

Når opereres kjertelen bak nesen?

I de tilfellene hvor barn opereres fordi mandlene er forstørret, vurderes også størrelsen på adenoiden (kjertelen bak nesen). Hvis adenoiden er forstørret, opereres denne også bort. Denne operasjonen gir ikke barnet noe særlig ekstra ubehag.