Om tonsilloperationer

Er der risici ved operationen?

En operation i narkose involverer altid en risiko, men den er lille, og der gøres alt for at gøre indgrebet så sikkert som muligt.

Hos et fåtal af patienterne opstår der desværre blødning efter, at mandlerne er fjernet. Denne blødning stopper ofte af sig selv. Nogle gange må patienten tilbage på operationsstuen og lægges i narkose for at få stoppet en igangværende blødning.

Når barnet kommer hjem efter operationen, må det ikke bløde fra halsen. Hvis du observerer, at barnet bløder, skal du straks kontakte hospitalet.

Der, hvor mandlerne har siddet, dannes der sår, og på disse opbygges der grå-hvide belægninger, som er slimhindens sidestykke til sårskorper på huden og tegn på heling. Denne belægning kan lugte grimt og give dårlig ånde. Belægningen afstødes efter ca. 7-10 dage. Der er risiko for blødning lige, indtil sårene er fuldstændigt helet, hvilket kan tage op til tre uger.

Der kan forekomme let feber i det første døgn uden, at der er noget unormalt. Hvis barnet er påvirket af feber, bør man kontakte hospitalet.

Hvis smertelindringen ikke er tilstrækkelig, er der risiko for, at barnet ikke får nok at drikke. Kontakt i så fald hospitalet.

Hvornår kræver forstørrede mandler (tonsiller) operation?

Mandlerne (tonsillerne) sidder i begge sider af svælget. Forstørrede mandler kan medføre gener under søvnen. Denne søvnforstyrrelse betyder i denne sammenhæng snorken med samtidig vejrtrækning gennem munden og undertiden pauser i vejrtrækningen eller snorken i kombination med hyppig opvågning og urolig søvn. Nattesved og unormal sovestilling, f.eks. med bagoverbøjet nakke, forekommer ofte. Derudover er der en del børn, som tisser i sengen. Disse søvnforstyrrelser med nedsat søvnkvalitet påvirker tilværelsen i døgnets vågne timer på forskellige måder som f.eks. træthed i løbet af dagen, afvigende opførsel såsom humørsvingninger, hyperaktivitet, kraftesløshed, opmærksomheds- og koncentrationsbesvær eller øget trodsighed og aggression. Alt dette påvirker igen barnets og den unges livskvalitet.

Forstørrede mandler kan også påvirke evnen til at tale, tygge og synke. Hvis der er snævert i svælget, kan det medføre problemer med at spise især mad, der er svært at tygge, gøre det nødvendigt at spise små stykker ad gangen, og medføre, at måltiderne tager ekstra lang tid. Dette kan så give problemer med at holde en normal, alderssvarende vægt. Børn med forstørrede mandler trækker ofte vejret med munden åben. Der kan forekomme savlen hos mange, og flere talefunktioner kan blive påvirket. Stemmen er ofte tyk og grødet. Udtalelsen af de forreste konsonantlyde påvirkes, ligesom stemmen, negativt. Vejrtrækningen gennem munden som følge af de forstørrede mandler og polypper (kirtler bag næsen) kan hos små børn påvirke ansigts- og bidudviklingen hos små børn negativt.

Hvornår kræver halsinfektioner operation af mandlerne?

Halsbetændelse er en infektion i mandlerne, som forårsages af bakterier eller virus. Mandlerne i halsen bliver røde og hævede, det gør ondt, når man synker, og der er oftest feber. Hovedpine, smerter op mod ørerne og endda i maven er også normalt. Hvis man har hyppige halsbetændelser, kan det påvirke den daglige aktivitet med nedsat livskvalitet. Ved store gener i forbindelse med gentagne halsbetændelser på trods at tilstrækkelig behandling (3-4 halsbetændelser i løbet af et år) kan det overvejes at operere mandlerne.

Hvad er forskellen mellem fuldstændig og delvis fjernelse af mandlerne?

En mandeloperation kan udføres på to principielt forskellige måder. Mandlerne kan fjernes fuldstændigt (tonsillektomi), eller alternativt kan mandlerne gøres mindre (tonsillotomi). Retningslinjerne er, at gentagne halsbetændelser kan kræve tonsillektomi. Tonsillotomi udføres ofte, når mandlerne er forstørrede og skønnes at medføre besværet vejrtrækning under søvnen. Tonsillotomi giver færre smerter, mindre risiko for blødning og hurtigere tilbagevenden til normal aktivitet. Tonsillotomi involverer en mindre risiko for symptomatisk genvækst af den tilbageværende del af mandlen. Kirurgen afgør hvilken operationsmetode, der er bedst for det pågældende barn.

Tonsiller före operation
Sådan ser mandlerne ud inden operationen.
Tonsillektomi_small
Sådan ser det ud efter operationen, når mandlerne er blevet fjernet fuldstændigt.
Tonsillotomi
Sådan ser det ud efter operationen, når man har fjernet de dele af mandlerne, som ragede ud. Det giver færre smerter og blødninger, end når man fjerner mandlerne fuldstændigt.

Hvornår opereres polypperne bag næsen?

Når barnet opereres, fordi mandlerne er forstørrede, vurderer man også størrelsen af polypperne (kirtlerne bag næsen). Hvis polypperne er forstørret, fjernes de også. Denne operation giver ikke barnet noget nævneværdigt yderligere ubehag.

Hvad er Nationella Kvalitetsregistret för Tonsilloperation (det nationale kvalitetsregister for mandeloperationer) ?

Nationella Kvalitetsregistret för Tonsilloperation måler kvaliteten i forbindelse med operation af mandler. Formålet med dette register er at forbedre plejen. Kvalitetsregistret finansieres af den svenske stat og Sveriges Kommuner och Landsting og har eksisteret siden 1997.

Kvalitetsregistret registreres der hospitalsdata om indikation, operationsmetoder, operationsteknikker og teknikker til standsning af blødninger. 30 dage efter operationen indsamles der oplysninger fra patienten om bl.a. komplikationer som f.eks. postoperativ blødning, infektion, smerter, og om patienten har fundet patientinformationen tilstrækkelig. 6 måneder efter operationen anmodes patienten om at udfylde et spørgeskema med spørgsmål om graden af symptomfrihed.

Det er meget vigtigt, at patienter/pårørende til børn udfylder de to spørgeskemaer, så man kan analysere, hvad der giver det bedste resultat, og udvikle plejen. Læs mere om mandelregisteret og åbn sammenligninger for hele landet vedrørende mandelkirurgi.