Smertevurdering

Efter en operation er det vigtigt at vurdere regelmæssigt, om barnet virker til at have ondt. Børns opførsel ændres som regel ved smerter, og børn kan undertiden have svært ved at udtrykke, at de har ondt. Smerte udtrykkes ikke altid med ord, skrig eller gråd. Der findes forskellige smertevurderingsskalaer, som kan gøre det nemmere at bedømme et barns smerter. Børn kan nægte, at de har smerter, fordi de ikke kan lide at tage medicin, som børn kan opleve som “skarp” og “en stor mængde” at tage flere gange i døgnet.

Ændret opførsel på grund af smerter kan vise sig ved, at barnet klynker, er uroligt/anspændt eller apatisk/inaktiv. Anden adfærd kan også forekomme som f.eks. at være hyperaktiv, have let til gråd, ville sove hele tiden, nægte at spise og drikke. Det er dig, der kender dit barn bedst, så det er vigtigt, at du er opmærksom på ændret adfærd hos dit barn. Den giver dig vigtige ledetråde om, at de barn oplever smerte. Andre faktorer, som kan påvirke og forstærke smerter, er f.eks. angst og uro. Jo yngre barnet er, desto sværere har det ved at forstå sammenhængen mellem årsag og virkning.

Et værktøj til at bedømme smerte kan være forskellige smertevurderingsinstrumenter.

Børn fra 3-års alderen kan bedømme deres smerter ved hjælp af en ansigtsskala (se billedet). I skolealderen (fra ca. 7-års alderen), når barnet er i stand til at graduere sine smerter, kan barnet bruge en skala med tal (se billedet). På hospitalet anvendes der forskellige smertevurderingsskalaer, som også kan være gode værktøjer at bruge derhjemme.

Når barnet vurderer sine smerter til under “4″ på ansigtsskalaen eller talskalaen på alle tidspunkter af døgnet, tyder det på, at du kan begynde at nedsætte dosen af medicin. Ophør med medicinen, hvis barnet fortsat giver under “4″ et døgn efter, at du har nedsat dosen af medicin. Hvis dit barn er smertepåvirket på trods af regelmæssig indtagelse af anbefalede doser af medicin, skal du kontakte hospitalet.

Læs mere under fanen Vigtigt.

Smärtlinjal
Ansigtsskalaen Faces Pain Scale-Revised (FPS-R) til børn fra 3-års alderen er beregnet til at måle, hvordan barnet har det, ikke hvordan dets ansigt ser ud. Forklar barnet, at ansigterne viser, hvor ondt noget kan gøre. Ansigtet længst til venstre viser ingen smerter. Ansigterne viser flere og flere smerter, og det til højre viser ekstremt ondt.
samrtlinjal_2
Eksempel på numerisk verbal skala til børn over 7 år, hvor smerte gradueres ved at vælge et tal mellem “0″ (ingen smerter) og “10″ (værst tænkelige smerter).