Kivun arvioiminen

Leikkauksen jälkeen on tärkeää arvioida säännöllisesti, vaikuttaako lapsi kivuliaalta. Lapsen käytös muuttuu yleensä kivun vuoksi, ja toisinaan lapsen on vaikea ilmaista, että hänellä on kipuja. Lapsi ei aina ilmaise kipua sanoin, huutamalla tai itkemällä. Erilaisia kivunarviointiasteikkoja voidaan käyttää helpottamaan lapsen kivun arviointia. Lapsi voi kieltää tuntevansa kipua, jos hän ei pidä lääkkeen ottamisesta: lääke voi tuntua lapsesta ”kitkerältä” ja määrä suurelta monta kertaa vuorokaudessa annosteltuna.

Kivun takia muuttunut käyttäytyminen voi ilmetä esimerkiksi lapsen kitisemisenä, levottomuutena/jännittyneisyytenä tai apaattisuutena/toimettomuutena. Muunlaistakin poikkeavaa käyttäytymistä voi esiintyä, esimerkiksi ylivilkkautta, itkuisuutta, halua vain nukkua tai kieltäytymistä syömisestä ja juomisesta. Sinä tunnet lapsesi parhaiten, joten on tärkeää, että tarkkailet lapsesi käytöstä. Siten saat tärkeitä johtolankoja lapsesi kivun tuntemuksista. Muita kipuun vaikuttavia ja sitä pahentavia tekijöitä ovat esimerkiksi pelko ja huolestuneisuus. Mitä nuorempi lapsi on, sitä vaikeampi hänen on ymmärtää syyn ja seurauksen yhteyttä.

Kipua voi arvioida esimerkiksi erilaisten kivun arvioimisapuvälineiden avulla.

Vähintään 3-vuotiaat lapset voivat arvioida tuntemaansa kipua kasvoasteikon avulla (katso kuvaa). Kouluikäisenä (noin 7-vuotiaasta alkaen), kun lapsi ymmärtää kivun arvioimista asteikolla, voidaan käyttää numeroasteikkoa (katso kuvaa). Sairaalassa käytetään erilaisia kivun arviointiasteikkoja, ja myös ne voivat olla hyviä välineitä kotikäyttöön.

Kun lapsi arvioi kokemansa kivun olevan alle”4” kasvoasteikolla tai numeroasteikolla jokaisella arviointikerralla vuorokauden aikana, voit alkaa pienentää lääkeannosta. Lopeta lääkkeen antaminen, jos lapsi arvioi kokemansa kivun edelleen olevan alle ”4” yhden vuorokauden kuluttua siitä, kun annosta pienennettiin. Ota yhteyttä lääkäriin, jos lapsi kokee kipua siitäkin huolimatta, että hän saa suositellun lääkeannoksen säännöllisesti.

Lue lisää Tärkeeä –välilehdeltä.

Smärtlinjal
Faces Pain Scale-Revised (FPS-R) -kasvoasteikko vähintään 3-vuotiaille lapsille on tarkoitettu lapsen voinnin arvioimiseen, ei lapsen kasvojenilmeiden arvioimiseen. Selitä lapselle, että kasvokuvat osoittavat sitä, miten kipeältä jokin voi tuntua. Äärimmäisenä vasemmalla olevat kasvot osoittavat kivuttomuutta. Kasvot osoittavat asteittain yhä enemmän kipua, ja äärimmäisenä oikealla olevat kasvot osoittavat erittäin kovaa kipua.
samrtlinjal_2
Esimerkki numeerisesta sanallisesta skaalasta yli 7-vuotiaille lapsille: kivun aste määritellään valitsemalla lukuarvo väliltä “0” (ei lainkaan kipua) ja “10” (pahin mahdollinen kipu).