Lääkkeet, hoitoaika ja sivuvaikutukset

Tämä koskee Ruotsia. Muissa Pohjoismaissa voi olla erilaiset suositukset.

Kipulääkkeet tehoavat parhaiten, kun niitä otetaan säännöllisesti vuorokauden ympäri. Muutoin perusterveillä lapsilla peruskivunlievityksenä käytetään nielurisaleikkauksen jälkeen tulehduskipulääkettä (COX-entsyymin estäjä/NSAID, esim. Ipren, Voltaren), jota otetaan yhdessä parasetamolia sisältävän lääkkeen (esim. Panodil, Alvedon) kanssa. Näitä lääkkeitä saa ilman reseptiä apteekista. Se kuinka pitkään lapsi tarvitsee kipulääkettä, voi riippua suoritetun nielurisaleikkauksen tyypistä. Osta suositeltuja lääkkeitä kotiin HYVISSÄ AJOIN, jotta niitä on kotona valmiina, kun tulette kotiin leikkauksen jälkeen. Jos lapsi tarvitsee täydentävää reseptilääkettä, saatte reseptin leikkauksen yhteydessä.

Suositellut lääkeannokset on laskettu muutoin terveelle lapselle, joka pystyy juomaan riittävästi nestettä. Lapsen on tärkeää sekä juoda että syödä leikkauksen jälkeisinä päivinä, jotta hän saa riittävästi ravintoa. Ota yhteyttä lääkäriin, jos lapsi ei millään tahdo juoda.

Lue lisää Tärkeää- välilehdeltä

Jos lasta on vaikea saada ottamaan lääkettä, voit kokeilla jotain muuta lääkemuotoa. Useimpia suositelluista lääkkeistä on saatavilla sekä tabletteina, liuoksena, peräpuikkoina, suussa sulavina tabletteina että poretabletteina. Apteekin henkilökunta voi auttaa oikean annoksen määrittämisessä, jos vaihdatte lääkemuotoa. Sairaalasta lähtiessänne saatte osastolta selkeät ohjeet kivunlievityksestä. Jos pääsette kotiin jo leikkauspäivänä, ottakaa selvää, kuinka paljon lääkettä lapsi on saanut jo leikkauksen jälkeen, jotta tiedätte kuinka paljon lääkettä hänelle on annettava loppupäivän aikana.

Hoitoaika

Kipulääkityksen keston tarve voi riippua suoritetun nielurisaleikkauksen tyypistä. Kun nielurisat on poistettu kokonaan (tonsillektomia), kipulääkitystä tarvitaan yleensä kauemmin, noin 8 vuorokautta, joskus pitempään. Jos nielurisat on poistettu vain osittain (tonsillotomia), kipulääkitystä tarvitaan yleensä noin 5 vuorokautta.
Lue lisää välilehdeltä Nielurisaleikkauksista.

Lääkityksen asteittainen lopettaminen

On TÄRKEÄÄ, että lapsi saa suositellun määrän kipulääkettä ensimmäisten päivien aikana. Kun sinä ja lapsesi arvioitte, että kipu alkaa hellittää, on suositeltavaa lopettaa ensin parasetamolia sisältävän lääkkeen ottaminen. Jatka COX-estäjän/NSAID – lääkkeen antamista säännöllisesti. Ala vähitellen antaa COX – estäjä/NSAID-lääkettä vain tarvittaessa sitä mukaa, kun kipu heikkenee.

Lue lisää kohdasta Kivun arviointi.

Tulehduskipulääkkeet

COX-estäjät (NSAID) sekä lievittävät kipua nopeasti että ehkäisevät tulehdusreaktiota. Lääkkeen kipua lievittävä vaikutus alkaa noin 30 minuuttia tabletin tai oraaliliuoksen ottamisen jälkeen. Suositeltuja lääkaineita ovat ibuprofeeni (esim. Ipren, Brufen) TAI Voltaren. Huomaa, että kivunlievitykseen tulee käyttää VAIN YHTÄ suositelluista tulehduskipulääkkeistä. Ibuprofeenia on saatavilla ilman reseptiä tabletteina, liuoksena/nesteenä ja peräpuikkoina.

Haittavaikutukset/riskit

COX-estäjiä voi antaa useimmille lapsille, myös astmaatikoille, mutta on HYVIN TÄRKEÄÄ, että ensimmäinen annos annetaan ja arvioidaan jo sairaalassa. Jos lapsellasi on astma, kysy lääkäriltä soveltuuko tämä lääke hänelle. Näitä lääkkeitä ei saa käyttää, jos lapsi on allerginen asetyylisalisyylihapolle tai muille COX-estäjille/NSAID-lääkkeille, tai jos lapsi saa verenvuotoja epätavallisen herkästi. Haittavaikutusten riksi suurenee annoksen suurenemisen myötä. Ota aina VÄLITTÖMÄSTI yhteyttä lääkäriin, jos nielusta vuotaa verta. Lue lisää välilehdeltä Tärkeää.

Annostelu

mg/kg = milligrammaa lapsen painokiloa kohden

  • Ibuprofen; vuorokaudet 1-8 = 5-7 mg/kg, annos annetaan 4 kertaa vuorokaudessa kuuden tunnin välein (ei useammin)
    (Jos lapsi painaa 61 kg tai enemmän, enimmäisannos on 400 mg/vuorokausi).

Lue lisää kohdista Hoidon kesto ja Kipulääkityksen asteittainen lopettaminen.

Parasetamoli

Parasetamoli (esim. Alvedon, Panodil) lievittää kipua ja alentaa kuumetta, mutta ei ehkäise tulehdusreaktiota. Tabletin tai oraaliliuoksen (otetaan suun kautta) vaikutus saavutetaan 30 – 60 minuutin kuluttua. Peräpuikkoa käytettäessä kestää kahdesta kolmeen tuntia ennen kuin täysi teho saavutetaan. Leikkauspäivänä ja 2 vuorokautta nielurisaleikkauksen jälkeen (vuorokaudet 1 – 3) suositellaan suurempaa annosta parasetamolia. Vuorokautena 4 on tärkeää pienentää parasetamoliannosta.

Haittavaikutukset/riskit

On erittäin tärkeää noudattaa annossuosituksia. Pitkäaikaisessa käytössä liian suuri annos aiheuttaa vakavan maksavaurion riskin.

Annostelu

mg/kg = milligrammaa lapsen painokiloa kohden

  • Parasetamoli; vuorokaudet 1-3 (vuorokausi 1 on leikkauspäivä) = 24 mg/kg, annos annetaan 4 kertaa vuorokaudessa kuuden tunnin välein (ei useammin)(Jos lapsi painaa 40-59 kg, maksimiannos on 1000 mg x4/vuorokausi. Jos lapsi painaa yli 60 kg, maksimiannos on 1250 mg x 4/vuorokausi)
  • Parasetamoli; vuorokaudet 4-8 = 18 mg/kg, annos annetaan 4 kertaa vuorokaudessa kuuden tunnin välein (ei useammin)
    (Jos lapsi painaa 50 kg tai enemmän, enimmäisannos on 1000 mg/vuorokausi)

TÄRKEÄÄ: Lapselle, jolle on tehty nielurisaleikkaus ei saa koskaan antaa parasetamolia yhdessä KODEIININ (esim. Citodon, Panocod) kanssa, sillä kodeiini lisää hengitysongelmien riskiä. Lue lisää kohdista Hoidon kesto ja Kipulääkityksen asteittainen lopettaminen.