Tietoa nielurisaleikkauksesta

Liittyykö leikkaukseen riskejä?

Kirurgisiin toimenpiteisiin ja nukutukseen liittyy aina riskejä, mutta riskit ovat pieniä, ja kaikin tavoin varmistetaan, että toimenpide on mahdollisimman turvallinen.

Valitettavasti joillakin potilailla esiintyy verenvuotoa nielurisaleikkauksen jälkeen. Useimmiten verenvuoto lakkaa itsestään. Joskus voi olla tarpeen palata leikkaussaliin ja tyrehdyttää verenvuoto nukutuksessa.

Kurkusta ei saisi koskaan vuotaa verta sen jälkeen, kun olet päässyt kotiin leikkauksen jälkeen. Jos huomaat verenvuotoa, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Nielurisojen poistokohtiin jää haavapinnat, joihin muodostuu harmaanvalkoisia haavapeitteitä samaan tapaan kuin iholle muodostuu rupea. Peitteet ovat merkki parantumisesta. Haavapeitteet voivat haista pahalta ja aiheuttaa pahanhajuista hengitystä. Peitteet alkavat irtoilla noin 7–10 päivän kuluttua leikkauksesta. Verenvuodon riski on olemassa, kunnes haavapinnat ovat parantuneet täysin. Tämä voi viedä jopa kolme viikkoa.

Lievää lämmönnousua voi esiintyä ensimmäisen vuorokauden aikana toimenpiteen jälkeen ilman, että mitään on vialla. Jos lämmönnousu vaikuttaa vointiisi, ota yhteyttä lääkäriin.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos koet, ettei kivunlievitys ole riittävää ja sinun on vaikea juoda riittävästi.

Milloin nielurisaleikkaus on aiheellinen suurentuneiden nielurisojen (tonsilla) takia?

Nielurisat sijaitsevat nielun sivuilla. Suurentuneet nielurisat voivat aiheuttaa unenaikaisia vaivoja: kuorsausta, johon liittyy suuhengitystä ja toisinaan hengityskatkoksia, tai kuorsausta, johon liittyy tiheää heräilyä ja levotonta unta. Yöhikoilu ja epänormaali nukkumisasento, esimerkiksi niska taaksepäin taivutettuna voivat olla seurausta yöaikaisesta hengitysvaikeudesta. Lapsilla voi esiintyä myös yökastelua. Unihäiriöt, joihin liittyy unen laadun heikkenemistä, vaikuttavat puolestaan eri tavoin päiväaikaiseen elämään. Unihäiriöt voivat aiheuttaa esimerkiksi päiväväsymystä, poikkeavaa käyttäytymistä, kuten mielialan vaihtelua, ylivilkkautta, voimattomuutta, huomiokyvyn tai keskittymisen vaikeuksia tai lisääntynyttä uhmakkuutta ja aggressiivisuutta. Kaikki tämä vaikuttaa puolestaan lasten ja nuorten elämänlaatuun.

Suurentuneet nielurisat voivat vaikuttaa myös puheeseen, pureskeluun ja nielemiseen. Nielun ahtaus voi aiheuttaa ongelmia erityisesti vaikeasti pureskeltavan ruoan syömisessä, ja johtaa tarpeeseen syödä pieniä suupaloja sekä pidentää ateriointiaikaa. Lapsilla tämä voi vaikuttaa painonkehitykseen. Lapset, joiden nielurisat ovat suurentuneet, hengittävät useimmiten avoimen suun kautta. Myös kuolaamista voi esiintyä. Suurentuneet nielurisat vaikuttavat negatiivisesti suun etuosassa muodostettavien konsonanttiäänien artikuloimiseen sekä ääneen, ja puhe saattaa kuulostaa paksulta ja puuroutuneelta. Suurentuneiden nielurisojen ja kitarisan aiheuttama suuhengitys voi pienillä lapsilla vaikuttaa kasvojen ja purennan kehittymiseen.

Milloin nielurisaleikkaus on aiheellinen nielutulehdusten vuoksi?

Nielutulehduksella tarkoitetaan bakteerin tai viruksen aiheuttamaa nielurisojen tulehdusta.Tulehduksen yhteydessä nielurisat ovat punaiset ja turvonneet, nieleminen on kivuliasta ja useimmiten nousee myös kuume. Muita yleisiä oireita ovat päänsärky, korvasärky ja jopa mahakipu. Usein toistuvat nielutulehdukset voivat vaikuttaa päivittäiseen aktiivisuuteen ja heikentää elämänlaatua. Nielurisaleikkausta voidaan harkita silloin, kun toistuvat nielutulehdukset (taudin uusiutuminen 3–4 kertaa vuoden aikana) aiheuttavat vakavia vaivoja.

Mitä eroa on nielurisojen leikkaamisella kokonaan tai osittain?

Nielurisaleikkaus voidaan suorittaa kahdella eri perusmenetelmällä. Nielurisat voidaan poistaa kokonaan (tonsillektomia) tai niiden kokoa voidaan pienentää (tonsillotomia). Yleinen ohje on, että tonsillektomia on aiheellinen toistuvien nielutulehdusten yhteydessä. Tonsillotomia tehdään usein silloin, kun nielurisat ovat suurentuneet ja niiden katsotaan vaikeuttavan unenaikaista hengitystä. Tonsillotomia aiheuttaa vähemmän kipua ja pienemmän verenvuotoriskin sekä mahdollistaa nopeamman palaamisen normaaliin elämään. Tonsillotomiaan liittyy pieni riski jäljelle jäävän nielurisakudoksen takaisin kasvamisesta. Leikkaava lääkäri arvioi, mikä leikkausmenetelmä soveltuu parhaiten leikkausta tarvitsevalle lapselle.

Tonsiller före operation
Tältä nielurisat näyttävät ennen leikkausta.
Tonsillektomi_small
Tältä näyttää leikkauksen jälkeen, kun nielurisat on poistettu kokonaan.
Tonsillotomi
Tältä näyttää leikkauksen jälkeen, kun nielurisoista on poistettu vain niiden ulkoneva osat. Tämä aiheuttaa vähemmän kipua kuin koko nielurisan poistaminen.

Milloin nenän takana oleva kitarisa leikataan?

Jos nielurisat leikataan niiden suuren koon vuoksi, arvioidaan myös kitarisan (nenänielussa sijaitseva risa) koko. Jos kitarisa on suurentunut, myös se poistetaan. Tämä toimenpide ei aiheuta lapselle juurikaan lisävaivoja.