Om halsmandeloperationer

Medför operationen några risker?

Operation och narkos medför alltid en risk, men den är liten och all omsorg vidtas för att göra ingreppet så säkert som möjligt.
Ett fåtal patienter drabbas tyvärr av blödning efter att halsmandlarna bortopererats. Oftast slutar denna blödning av sig själv. Ibland kan patienten behöva komma tillbaka till operationssalen för att under narkos stilla en blödning som pågår.

När du kommer hem efter operationen ska det aldrig blöda från halsen. Om du märker att du blöder ska du omedelbart kontakta Sjukvården.

Där halsmandlarna har suttit blir det sårytor och på dessa bildas gråvita beläggningar, vilket är slemhinnans motsvarighet till sårskorpor på huden och tecken på läkning. Denna beläggning kan lukta illa och ge dålig andedräkt. Beläggningen börjar stötas bort efter ca 7-10 dagar. Risk för blödning föreligger ända tills sårytorna är fullständigt läkta, vilket kan ta upp till tre veckor.
Lätt feber kan förekomma det närmaste dygnet utan att något är onormalt. Om du är påverkad av febern bör du ta kontakta med sjukvården.

Om du upplever att smärtlindringen inte är tillräcklig och har svårt att få i dig tillräckligt med dryck ska du kontakta sjukvården.

När motiverar förstorade halsmandlar (tonsiller) halsmandeloperation?

Halsmandlarna (tonsillerna) sitter på var sin sida i svalget. Förstorade halsmandlar kan ge besvär under sömn. Denna sömnstörning betyder i detta sammanhang snarkningar med samtidig munandning och ibland andningsuppehåll eller snarkning i kombination med täta uppvaknanden och orolig sömn. Nattliga svettningar och onormalt sovläge, exempelvis med bakåtböjd nacke, förekommer ofta samt att en del barn kissar på sig nattetid. Sådana sömnstörningar med nedsatt sömnkvalitet påverkar i sin tur livet under den vakna delen av dygnet på olika sätt t.ex. i form av dagtrötthet, avvikande beteende som humörsvängningar, hyperaktivitet, orkeslöshet, uppmärksamhets- eller koncentrationssvårigheter eller ökade trotssymtom och aggressionssymtom. Allt detta i sin tur påverkar barns och ungdomars livskvalitet.

Förstorade halsmandlar kan också påverka tal-tugg- och sväljningsförmågan. Är det trångt i halsen kan det leda till problem att äta i synnerhet svårtuggad mat, ge behov av att äta små tuggor och att måltiderna tar extra lång tid. Detta i sin tur kan ge svårigheter att behålla en normal vikt i förhållande till åldern. Barn med förstorade halsmandlar andas oftast genom öppen mun, dregling kan förekomma hos många och flera talfunktioner kan påverkas. Talet låter ofta tjockt och grötigt. Artikulationen av främre konsonantljud påverkas negativt, liksom rösten. Munandningen som orsakas av de förstorade halsmandlarna och adenoiden (körteln bakom näsan) kan hos små barn negativt påverka ansikts- och bettutvecklingen.

När motiverar halsinfektioner halsmandeloperation?

Halsfluss är en infektion i tonsillerna, orsakad av bakterier eller virus. Då blir halsmandlarna röda, svullna, det gör ont när man sväljer och man har oftast feber. Det är också vanligt med huvudvärk, värk upp mot öronen och även magont. Om man får täta återfall av halsfluss kan det påverka den dagliga aktiviteten med en nedsatt livskvalitet. Vid stora besvär av upprepade episoder av halsfluss trots adekvat behandling (3-4 återfall under ett års tid) kan halsmandeloperation övervägas.

Vad är skillnaden mellan att operera ”hela” eller ”del av” halsmandlarna?

En tonsilloperation kan genomföras på två principiellt olika sätt. Hela tonsillerna kan avlägsnas (tonsillektomi) alternativt kan tonsillernas storlek förminskas (tonsillotomi). Riktlinjerna är att upprepade halsflussar kan motivera tonsillektomi. Tonsillotomi utförs ofta när tonsillerna är förstorade och bedöms orsaka försvårad andning under sömn. Tonsillotomi ger mindre smärta, mindre risk för blödning och snabbare återgång till normal aktivitet. Vid tonsillotomi finns en liten risk av symtomgivande återväxt av den kvarvarande tonsillresten. Bedömning av vilken operationsmetod som är bäst för det aktuella barnet avgörs av läkaren som ska operera.

Tonsiller före operation
Så här ser halsmandlarna ut före operationen.
Tonsillektomi_small
Så här ser det ut efter operationen när man tagit bort hela halsmandlarna.
Tonsillotomi
Så här ser det ut efter operationen när man bara tagit bort de utskjutande delarna av halsmandlarna. Detta ger mindre smärta och färre blödningar än om man tar bort hela.

Körteln bakom näsan, när opereras den?

I de fall där barn opereras för att halsmandlarna är förstorade bedöms också storleken på adenoiden (körteln bakom näsan). Om adenoiden är förstorad opereras även denna bort. Denna operation ger inte särskilt mycket extra besvär för barnet.