Vad händer på operationsdagen?

Före sövningen görs en medicinsk kontroll av ditt barn. Syftet är att se om ditt barn är i form för operationen. Ni kommer att få information om vad ni kan vänta er av dagen och hur ditt barn kommer må efter operationen.

Får jag som närstående vara med?

En förälder/närstående får följa med in på operationssalen och stanna hos barnet tills det somnat. Efter operationen kommer barnet till uppvakningsavdelningen där föräldern/den närstående får vara med.

När kan mitt barn åka hem?

Beroende på rutinerna på ditt sjukhus får ditt barn gå hem på operationsdagen eller dagen efter. Barnet skrivs ut när han/hon har fått något att äta och dricka och känner sig tillräckligt bra. Vårdpersonalen bedömer när barnet kan åka hem. Även om endast en förälder/närstående kan vara med barnet på sjukhuset är det viktigt, om ni åker med egen bil, att en vuxen sitter med barnet och en annan kör bilen.

Se till att ditt barn har med sig en favoritbok, ett kramdjur, en snuttefilt eller något annat trygghetsskapande.

Var beredda på att det kan förekomma väntetider på sjukhuset.

Ta med något att fördriva tiden med.

Håll kontroll på din egen oro.

En orolig förälder för lätt över sin oro på sitt barn. Agera lugnt och förtroendeingivande.