Smärtbedömning

Efter en operation är det viktigt att regelbundet bedöma om ditt barn verkar ha ont. Barns beteende förändras som regel vid smärta och barn kan ibland ha svårt att utrycka att de har ont. Smärta uttrycks inte alltid med ord, skrik eller gråt. Det finns olika smärtskattningsskalor som kan underlätta att bedöma ett barns smärta. Barn kan förneka smärta på grund av att de ogillar att ta medicin, som barn kan uppleva som ”skarp” och ”en stor mängd” att ta flera gånger per dygn.

Ett förändrat beteende av smärta kan visa sig i som att barnet är gnälligt, oroligt/spänt eller är apatisk/inaktiv. Men även andra beteenden kan förekomma, som att vara hyperaktiv, ha lätt till tårar, bara vilja sova, vägra äta och dricka. Det är du som känner ditt barn bäst, så det är viktigt att du är uppmärksam på olika beteenden hos ditt barn. Det ger dig viktiga ledtrådar om att ditt barn upplever smärta. Andra faktorer som kan påverka och förstärka smärtan är t ex rädsla och oro. Ju yngre barnet är desto svårare har det att förstå sambandet mellan orsak och verkan.

Ett verktyg för att bedöma smärta kan vara olika smärtskattningsinstrument.

Barn från 3 års ålder kan skatta sin smärta med hjälp av en ansiktsskala (se bilden). I skolåldern (från ca 7år) när barnet kan förstå att gradera sin smärta kan barnet använda en skala med siffror (se bilden). På sjukhuset används olika smärtskattningsskalor och de kan också vara bra verktyg att använda hemma.

När barnet skattar sin smärta under ”4” på ansiktsskalan eller skalan med siffror vid alla tillfällen under dygnet tyder det på att du kan börja minska dosen medicin. Sluta med medicinen om barnet fortsätter skatta under ”4” ett dygn efter att ni minskat ner medicinen. Är ditt barn smärtpåverkat trots regelbundet intag av rekommenderade doser medicin så kontakta sjukvården.

Läs mer under fliken Viktigt.

Smärtlinjal
Ansiktsskalan  Faces Pain Scale-Revised (FPS-R) till barn från 3 år, är avsedd att mäta hur barnet känner sig, inte hur deras ansikte ser ut. Förklara för barnet att ansiktena visar hur ont något kan göra. Ansiktet längst till vänster visar ingen smärta. Ansiktena visar mer och mer smärta, den till höger visar väldigt mycket ont.
samrtlinjal_2
Exempel på numerisk verbal skala till barn över 7 år, graderas smärta genom att välja en siffra mellan ”0” (ingen smärta) och ”10” värsta tänkbara smärta.