Smertevurdering

Etter en operasjon er det viktig at du regelmessig vurderer om det virker som om barnet har vondt. Barn oppfører seg som regel annerledes når de opplever smerte, og de kan noen ganger synes at det er vanskelig å uttrykke at de har vondt. Smerte uttrykkes ikke alltid med ord, skrik eller gråt. Det fins ulike smertevurderingsskalaer som kan brukes som hjelpemidler for å vurdere barns smerte. Barn kan benekte smerte fordi de ikke liker å ta en medisin som de kan oppleve som “skarp” og “en stor mengde” å ta flere ganger i døgnet.

Smerte hos barn kan vise seg i at barnet er grinete, urolig/anspent eller er apatisk/inaktiv. Smerte kan imidlertid også være årsak til annen oppførsel, slik som at barnet er hyperaktivt, oftere gråter, bare vil sove eller ikke vil spise og drikke. Det er du som kjenner barnet ditt best, så det er viktig at du er oppmerksom på om barnet oppfører seg annerledes. Det kan gi deg en viktig pekepinn på om barnet opplever smerte. Andre faktorer som kan påvirke og forsterke smerten, er for eksempel redsel og uro. Jo yngre barnet er, desto vanskeligere er det for barnet å forstå sammenhengen mellom årsak og virkning.

Det fins flere forskjellige hjelpemidler for smertevurdering.

Barn fra 3 år kan vurdere smerte ved hjelp av en ansiktsskala (se bildene). I skolealder (fra ca. 7 år), når barn kan forstå hvordan de kan gradere sin egen smerte, kan barnet bruke en tallskala (se bildet). På sykehus benyttes det ulike smertevurderingsskalaer, og disse kan også være gode verktøy til hjemmebruk.

Når barnet vurderer sin egen smerte til under “4″ på ansiktsskalaen eller tallskalaen ved alle tidspunktene i løpet av døgnet, er det et tegn på at du kan begynne å redusere legemiddeldosen. Slutt å gi legemiddelet hvis barnet fortsetter å vurdere smerten til under “4″ ett døgn etter at du reduserte dosen. Hvis barnet opplever smerte til tross for at det får anbefalte legemiddeldoser, må du ta kontakt med helsepersonell. Les mer under fanen Viktig.

Smärtlinjal
Ansiktsskalaen Faces Pain Scale-Revised (FPS-R) til barn fra 3 år er beregnet på å måle hvordan barnet føler seg, ikke hvordan ansiktet til barnet ser ut. Forklar for barnet at ansiktene viser hvor vondt noe kan gjøre. Ansiktet helt til venstre viser ingen smerter. Ansiktene viser gradvis mer smerte, og ansiktet til høyre viser svært mye smerte.
samrtlinjal_2
Eksempel på en verbal numerisk skala til barn over 7 år. Smerte graderes ved å velge et tall mellom “0″ (ingen smerte) og “10″ (verst tenkelige smerte).