Riktige dosering for barnet ditt

Dosering av smertestillende etter operasjon

Grunnleggende smertelindring etter halsmandelsoperasjon for ellers friske barn fra 3 års alderen er to medisiner. En har betennelsesdempende effekt f. eks. Ibuprofen/Ipren (kalles også COX-hemmer, NSAID/Non Steroidal Antiinflammatory Drugs). Den andre medisinen inneholder paracetamol, som f. eks. Panodil/Alvedon.

Den beste smertelindringen for barnet ditt oppnår du når medisinen med betennelsesdempende effekt (f. eks. Ibuprofen/Ipren) gis SAMMEN MED medisinen som inneholder paracetamol (f. eks. Panodil/ Alvedon).

Anbefalingene gjelder i Sverige. Det kan være andre anbefalinger i de andre nordiske landene.

Det er viktig at barnet ditt får riktig dose av medisinene. Det er barnets vekt som avgjør hvor mye medisin barnet ditt trenger.

Hvis barnet ditt veier under 10 kg eller er under 3 år, be barnets lege om spesifikk ordinasjon (Denne beregningen er ikke mulig for barn under 10 kg). 

Anbefalte doser i henhold til barnets vekt er maksdosen, gi heller mindre hvis det er vanskelig å måle opp nøyaktig dose. 

Du kan skrive ut resultatet etter at du har beregnet riktig dosering.

Var god svara på följande frågor för att bedöma rätt dosering för ditt barn.

1 - Mitt barn är fullt friskt?

2 - Mitt barn har ASTMA eller ALLERGIER mot läkemedel som innehåller inflammationshämmande läkemedel (coxhämmare, NSAID/Non Steroidal Antiinflammatory Drugs) eller läkemedel som innehåller paracetamol.

3 - Välj datum för operationsdag (År-Månad-Dag).
4 - Barnets vikt i kilogram (t.ex: 22,8)
5 - Val av rekommenderade läkemedel

Här väljer du beredningsform, dvs. tablett, stolpiller eller löslig medicin. Endast de beredningsformer som finns receptfria för ditt barns vikt går att beräkna här, övriga beredningsformer är receptbelagda.

TILLSAMMANS MED inflammationshämmande läkemedel (Ibuprofen) ska barnet ta:

Paracetamol:
Receptfritt i alla beredningsformer och ska ges högst 4 gånger per dygn, var 6e timme (ej oftare), t.ex. klockan 06.00, 12.00, 18.00, 24.00.

Små barn som har svårt att svälja tabletter kan ha lättare att ta flytande medicin än delade tabletter. Stolpiller, som förs in i ändtarmen, är ett annat alternativ för barn som inte vill svälja. Det är viktigt att du följer den rekommenderade doseringen för varje tillfälle och dygn.
Det är särskilt viktigt att ditt barn får den rekommenderade dosen av de smärtlindrande läkemedlen de första dagarna efter operation.

När du och ditt barn bedömer att smärtan börjar avta, rekommenderas att ni slutar med paracetamol i första hand. Fortsätt att regelbundet ge inflammationshämmande läkemedel. Vartefter smärtintensiteten minskar kan du övergå till att ge inflammationshämmande (Ibuprofen) endast vid behov.

Hur länge ditt barn behöver ta smärtstillande medicin kan bero på vilken typ av halsmandeloperation som utförts. När hela halsmandeln opererats bort (tonsillektomi) behöver barnet ofta ta smärtstillande under en längre tid, 5-8 dygn, ibland längre. Om bara delar av halsmandeln tagits bort (tonsillotomi) behövs smärtstillande läkemedel vanligen i 3-5 dygn. Doseringen som rekommenderas här, får ges i max 10 dygn efter operationsdagen. Om ditt barn fortfarande är smärtpåverkat efter tio dygn rekommenderas kontakt med sjukvården.
En högre dos än den som rekommenderas här, ger inte bättre smärtlindring och medför risk för allvarlig leverskada och ökad blödningsrisk.

Rekommenderade klockslag kan ändras/ruckas lite på, men det är viktigt att doseringen sprids över dygnet och att maxdosen per dygn inte överstigs. Barnet kan behöva väckas på natten för att få sin medicin.

OBS: Läs igenom avsnittet Smärtbehandling om läkemedlens biverkningar och risker innan du påbörjar smärtbehandling.
Under Smärtbehandling kan du även se hur du använder smärtskalor för att bedöma ditt barns smärta!


Jag har tagit del av och förstår informationen.

 

6 - Välj läkemedel och beredningsform (gäller endast receptfria läkemedel)
 
   
Välj den beredningsform av inflammationshämmande läkemedel som passar bäst för ditt barn.
   
Välj den beredningsform av paracetamol läkemedel som passar bäst för ditt barn.


Dosering av smärtlindring efter operation

Grundläggande smärtlindring efter halsmandeloperation för i övrigt friska barn från 3 års ålder är inflammationshämmande läkemedel t.ex. Ibuprofen/Ipren (kallas även cox-hämmare, NSAID/Non Steroidal Antiinflammatory Drugs). Bäst smärtlindring för ditt barn får du om inflammationshämmande läkemedel ges TILLSAMMANS MED läkemedel som innehåller paracetamol, som t.ex. Panodil/Alvedon.

VIKTIGT:
  • Tabellens rekommenderade doser är högre än vad som står på läkemedlens förpackning och gäller endast för behandling mot smärta i samband med halsmandeloperation.
  • Dessa doser ska ENDAST ges OM DITT BARN KAN DRICKA ORDENTLIGT.
  • Kontakta sjukvården för råd om ditt barn har stora svårigheter att få i sig vätska eller är smärtpåverkad trots regelbundet intag av rekommenderade mediciner.
  • Kontakta sjukvården OMEDELBART vid alla blödningar i halsen.
  • En högre dos än den som rekommenderas på denna hemsida ger inte bättre smärtlindring och medför risk för allvarlig leverskada och ökad blödningsrisk.

Ditt formulär med doseringstabell:

Mitt barn är fullt friskt?
Ja 
Mitt barn har ASTMA eller ALLERGIER mot läkemedel som innehåller inflammationshämmande läkemedel (coxhämmare, NSAID/Non Steroidal Antiinflammatory Drugs) eller läkemedel som innehåller paracetamol.
Nej     
Operationsdatum:Barnets vikt (i kilogram):

Ditt val av läkemedel (dina val omfattar endast receptfria läkemedel):

Inflammationshämmande läkemedel:
x
Beredningsform av inflammationshämmande läkemedel som passar bäst för ditt barn:
x
Beredningsform av paracetamol läkemedel som passar bäst för ditt barn:
x
Din dosering - Se förslag på dosering per dygn med tider och klockslag på nästa sida!
LäkemedelDygn 1 - 3Dygn 4 - max 10 dygn efter operationsdagen
Datum att ta medicinen..
...
Mängd Paracetamol..

OBS - Om operationsdatum ändras eller om du vill ändra på andra uppgifter, fyll i formuläret igen! - Börja om

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL

OBS!
- Dina val omfattar endast receptfria läkemedel.

INFLAMMATIONSHÄMMANDE LÄKEMEDEL:
Ibuprofen
, receptfritt som tablett, mixtur/flytande och stolpiller. Tablett och stolpiller går att dela på. Ibuprofen ska tas högst 4 gånger per dygn, var 6:e timme (ej oftare), t.ex. klockan 06.00, 12.00, 18.00, 24.00.

TILLSAMMANS MED Inflammationshämmande läkemedel, Ibuprofen , ska barnet ta:

Paracetamol, receptfritt i alla beredningsformer och ska ges högst 4 gånger per dygn, var 6e timme (ej oftare), t.ex. klockan 06.00, 12.00, 18.00, 24.00.
Små barn som har svårt att svälja tabletter kan ha lättare att ta flytande medicin än delade tabletter. Stolpiller, som förs in i ändtarmen, är ett annat alternativ för barn som inte vill svälja. Det är viktigt att du följer den rekommenderade doseringen för varje tillfälle och dygn.
De första dygnen efter operation är det särskilt viktigt att ditt barn får den rekommenderade dosen av de smärtlindrade läkemedlen.
När du och ditt barn bedömer att smärtan börjar avta, rekommenderas att ni slutar med paracetamol i första hand. Fortsätt att regelbundet ge inflammationshämmande läkemedel. Vartefter smärtintensiteten minskar kan du övergå till att ge inflammationshämmande (Ibuprofen) endast vid behov.
Hur länge ditt barn behöver ta smärtstillande medicin kan bero på vilken typ av halsmandeloperation som utförts. När hela halsmandeln opererats bort (tonsillektomi) behöver barnet ofta ta smärtstillande under en längre tid, 5-8 dygn, ibland längre. Om bara delar av halsmandeln tagits bort (tonsillotomi) behövs smärtstillande läkemedel vanligen i 3-5 dygn. Doseringen som anges på denna hemsida skall maximalt användas i tio dygn. Om ditt barn fortfarande är smärtpåverkat efter tio dygn rekommenderas kontakt med sjukvården. En högre dos än den som rekommenderas på denna hemsida ger inte bättre smärtlindring och medför risk för allvarlig leverskada och ökad blödningsrisk.

Rekommenderade klockslag kan ändras/ruckas lite på, men det är viktigt att doseringen sprids över dygnet och att maxdosen per dygn inte överstigs. Barnet kan behöva väckas på natten för att få sin medicin. Läs mer under Smärtbehandling om hur du får bästa smärtlindring för ditt barn. Under Barn och Närstående finns flera tips som lindrar medan halsen läker.

© MediPrep information 2023