Målgruppsbild för vuxna patienter som visar en sittande man och stående kvinna

Information för vuxna patienter

Att operera halsmandlarna är ett snabbt kirurgiskt ingrepp som utförs under narkos.

Operationen kan utföras på två olika sätt. Vilken operationsmetod som är bäst lämpad avgör öron- näs- och halsläkaren vid undersökningen och vid samtalet med dig. Valet beror på av vilken orsak dina halsmandlar är till besvär. Antingen så avlägsnas hela halsmandlarna (vanligast vid upprepande halsinfektioner och halsböld) eller så opereras bara den utskjutande delen, som är i vägen, bort av halsmandlarna.

Tanken med denna information är att alla som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter det kirurgiska ingreppet och återgå till normal kost och normala aktiviteter så fort som möjligt.

Vad händer nu?

Om du inte redan fått ett operationsdatum i samband med att du fått denna information kommer en kallelse per post, telefon eller mail.

Vanliga frågor inför operationen

Hur länge blir du kvar på sjukhuset?

Beroende på rutinerna på ditt sjukhus får du gå hem på operationsdagen eller dagen efter.

När kan du åka hem?

Du skrivs ut när du kan äta och dricka och känner dig tillräckligt bra för att kunna lämna avdelningen. Vårdpersonalen bedömer när du kan åka hem. Du får inte köra bil eller cykla utan bör bli hämtad av någon anhörig. Någon bör stanna hos dig första natten eftersom du har blivit sövd och är nyopererad.

Hur lång tid blir du borta från skolan och arbetet?

Tiden du behöver vara hemma varierar. När hela halsmandlarna har tagits bort bör du vara hemma minst 8 dagar. När endast de förstorande delarna av halsmandlarna tagits bort bör du vara hemma minst 4 dagar.

Vad får jag inte göra som nyopererad?

Efter operation ska du ta det lugnt för att minska risken för blödning. Man behöver inte ligga till sängs. Det är bra om du är uppe under lugna förhållanden de första dagarna och det finns inga hinder mot att vistas utomhus om du orkar. Om möjligt, undvik att träffa förkylda personer. Under 14 dagar ska du avstå från ansträngande fysiska aktiviteter t ex sportaktiviteter, tunga lyft och städning.

Medför operationen några risker?