Skal du have opereret mandlerne?

Hvert år får 13.000 personer i Sverige opereret deres mandler. Det er en af de mest almindelige operationer, som udføres på børn og unge. Mandeloperationer udføres også på voksne.

Det er en sikker og effektiv metode til at håndtere tilbagevendende halsinfektioner. En anden grund til operation er, at mandlerne i halsen er for store og derfor skaber vejrtrækningsproblemer med urolig nattesøvn, snorken, undertiden med pauser i vejrtrækningen, og/eller synke- eller talebesvær.

Tanken bag denne information er, at alle, som får opereret deres mandler, skal have det så godt som muligt efter det kirurgiske indgreb og vende tilbage til normal kost og normale aktiviteter så hurtigt som muligt.

Børn

Skal du opereres, fordi du har hævede mandler, og/eller fordi du tit får halsbetændelse?
Elias og Moas fortællinger findes kun på svensk og engelsk


Pårørende

Skal dit barn opereres?
Læs mere om, hvad der sker før, under og efter operationen, og hvad der kan forventes efter operationen

Voksne patienter

Læs flere oplysninger om, hvad der sker før, under og efter operationen, og hvad der kan forventes efter operationen.

Om at operere mandlerne i halsen

En mandeloperation er et hurtigt kirurgisk indgreb, som udføres i fuld narkose. Operationen kan udføres på to forskellige måder: Enten fjernes mandlerne fuldstændigt (som regel ved gentagne halsinfektioner), eller også bortopereres alene de dele, der rager ud og blokerer for vejrtrækningen.

Den øre-næse-halslæge, som skal operere dig, afgør, hvilken operationsmetode, der er bedst egnet til dig. Valget afhænger af hvilke symptomer, som dine mandler giver.

Hvordan udføres operationen?

Operationen udføres i narkose. Under operationen fjernes mandlerne gennem munden. Der er som regel kun begrænset blødning, men hvis det bløder under operationen, stoppes denne omhyggeligt.

Hvorfor har man mandler i halsen?

Mandlerne i halsen er en del af kroppens immunforsvar. De sidder i hver side af svælget og består af lymfevæv. Der er ingen dokumentation for, at operation af mandlerne påvirker risikoen for senere at få infektioner længere nede i luftvejene.

VIL DU GERNE VIDE

Har du fået en mail/et brev fra Det Svenske Tonsiloperationsregister?

Nationella Kvalitetsregistret för Tonsilloperation måler kvaliteten i forbindelse med operation af mandler. Formålet med dette register er at forbedre plejen. Kvalitetsregistret finansieres af den svenske stat og Sveriges Kommuner och Landsting.

Tonsilloperationsregistret indsamler data om mandeloperationer fra hele landet. Ved hjælp af statistikken kan vi minimere de problemer, som kan opstå efter en mandeloperation.

Om Tonsiloperationsregisteret

Læs mere om almindelige problemer efter mandeloperation.

LÆS MERE OM TONSILLOPERATIONSREGISTERET UNDER FANEN FORDYBNING —SÅDAN FORBEDRES PLEJEN …..

Det er meget vigtigt, at vi får dine svar, også selvom det hele har været problemløst. Det er vigtigt, at du besvarer begge spørgeskemaer!

Du skal udfylde to spørgeskemaer:
– det første efter 30 dage og
– det andet efter 6 måneder.

Spørgeskemaet 30 dage efter operationen er vigtigt for at få information om eventuelle komplikationer efter operationen. Det andet spørgeskema efter 6 måneder indeholder et par spørgsmål om symptomfrihed efter mandeloperationen, som vi også vil sætte stor pris på at få svar på.

Ofte besøgte sider

Føler du dig usikker, og savner du råd om, hvad der sker, og hvad du skal gøre efter operationen?

Smertebehandling efter operation. Hvornår, hvordan, og hvilke smertestillende midler er de bedste? Få også hjælp af vores doseringsberegner (kun til børn over 3 år)!

Almindelige spørgsmål om mandeloperationer for

Hvad berettiger udførelsen af en mandeloperation? Findes der forskellige operationsmetoder?