Om svenske Tonsilloperationsregistret

Hvad er Nationella Kvalitetsregistret för Tonsilloperation (det nationale kvalitetsregister for mandeloperationer) ?

Nationella Kvalitetsregistret för Tonsilloperation måler kvaliteten i forbindelse med operation af mandler. Formålet med dette register er at forbedre plejen. Kvalitetsregistret finansieres af den svenske stat og Sveriges Kommuner och Landsting og har eksisteret siden 1997.

Kvalitetsregistret registreres der hospitalsdata om indikation, operationsmetoder, operationsteknikker og teknikker til standsning af blødninger. 30 dage efter operationen indsamles der oplysninger fra patienten om bl.a. komplikationer som f.eks. postoperativ blødning, infektion, smerter, og om patienten har fundet patientinformationen tilstrækkelig. 6 måneder efter operationen anmodes patienten om at udfylde et spørgeskema med spørgsmål om graden af symptomfrihed.

Det er meget vigtigt, at patienter/pårørende til børn udfylder de to spørgeskemaer, så man kan analysere, hvad der giver det bedste resultat, og udvikle plejen. Læs mere om mandelregisteret og åbn sammenligninger for hele landet vedrørende mandelkirurgi.

Om svenske Tonsilloperationsregistret

I Tonsilloperationsregistret samles der data om mandeloperationer. Formålet er at forbedre kvaliteten af plejen.

Hvad gør svenske Tonsilloperationsregistret?

Tonsilloperationsregistret indsamler data om mandeloperationer fra hele landet. Ved hjælp af statistikken kan vi minimere de problemer, som kan opstå efter en mandeloperation. Almindelige problemer omfatter blødning fra operationssåret, utilstrækkelig smertelindring, kvalme og opkastninger og utilstrækkelig indtagelse af mad og drikke. Både blødninger og væskemangel kan hurtigt udvikle sig til en meget alvorlig tilstand. Tonsilloperationsregistret indeholder statistik, som viser hvilke operationsmetoder og rutiner, der medfører færrest problemer. Ved hjælp af statistikken kan vi også sammenligne, hvor godt klinikker på forskellige sygehuse klarer opgaven.

Hvordan arbejder det svenske Tonsilloperationsregistret (mandeloperationsregisteret)?

Dataene i det svenske Tonsilloperationsregistret kommer fra to kilder. Den opererende læge giver oplysninger om, hvorfor patienten blev opereret, og hvordan det foregik. Patienten eller patientens pårørende giver oplysninger om eventuelle problemer, som er opstået i forbindelse med operationen, og om det endelige resultat.