Konklusioner og forbedringer

Det svenske Tonsilloperationsregistret indeholder oplysninger om næsten 100.000 mandeloperationer i Sverige. Med et så stort datagrundlag har det været muligt at drage sikre konklusioner inden for flere områder.

Typen af operation

Hvis patientens problem er snorken, kan det være tilstrækkeligt kun at fjerne de dele af mandlerne, som rager ud, og ikke hele mandlen. Det svenske Tonsilloperationsregistret viser, at det giver betydeligt færre smerter hos patienten. Forekomsten af blødning falder også ti gange. Dette er i dag kendt af alle, som opererer. Derfor fjerner man ikke længere mandlerne fuldstændigt hos patienter, som kun har problemer med snorken.

Tonsiller före operation
Sådan ser mandlerne ud inden operationen.
Tonsillektomi_small
Sådan ser det ud efter operationen, når mandlerne er blevet fjernet fuldstændigt.
Tonsillotomi
Sådan ser det ud efter operationen, når man har fjernet de dele af mandlerne, som ragede ud. Det giver færre smerter og blødninger, end når man fjerner mandlerne fuldstændigt.

Operationsteknik

Der findes kolde og varme teknikker til at operere mandlerne. Man kan f.eks. fjerne dem ved at varme vævet op til ca. 60 grade, så cellerne sprænges. Den kolde teknik betyder, at man skærer mandlerne væk med et stålinstrument.

Der findes også kolde og varme teknikker til at stoppe blødning. En af de varme teknikker går ud på at opvarme sårskorpen til flere hundrede grader. De kolde teknikker går ud på at stoppe blødning med kompres og lukke for blodkar.

Det svenske Tonsilloperationsregistrets data viser, at operation med koldt stål kombineret med kold blodstandsningsteknik giver den laveste blødningsrisiko.

Smertebehandling

Det er almindeligt, at patienterne har meget ondt efter en mandeloperation. En svensk undersøgelse viser, at man på mange hospitaler giver utilstrækkelig smertelindring eller de forkerte lægemidler. De ansvarlig for det svenske Tonsilloperationsregistret har derfor udarbejdet retningslinjer for smertelindring. Sundhedspersonalet har fået undervisning, og informationen til patienterne om smertelindring er blevet bedre.

Når smertelindringen bliver bedre, bliver patienternes problemer med at få nok at spise og drikke også bedre. Dette problem opstår nemlig som regel, fordi det gør ondt at synke. Selv kvalmen kan lindres.

Læs mere om smertelindring.

Information

Patienters og pårørendes svar på spørgeskemaundersøgelser viser, at mange har fået for dårlig information i forbindelse med operationen. Derfor er patientwebsitet tonsilloperation.se blevet oprettet.