Tutkimus ja hoidon kehittäminen

Nielurisrekisterissä on tietoa lähes 100 000:sta Ruotsissa tehdystä nielurisaleikkauksesta. Näin suuri määrä tietoa on mahdollistanut varmojen päätelmien tekemisen monella osa-alueella.

Leikkaustyyppi

Mikäli potilaalla on ongelmana kuorsaus voi nielurisojen osittainen poistaminen riittää sen sijaan, että nielurisat poistettaisiin kokonaan. Nielurisaleikkausrekisteri osoittaa, että nielurisojen osittainen poistaminen aiheuttaa huomattavasti vähemmän kipua. Myös verenvuoto vähenee kymmenesosaan. Tämä on kaikkien leikkauksia suorittavien tiedossa. Siitä syystä ei nielurisoja enään poisteta kokonaan, jos potilaan ainoa ongelma on kuorsaus.

Tonsiller före operation
Tältä nielurisat näyttävät ennen leikkausta.
Tonsillektomi_small
Tältä näyttää leikkauksen jälkeen, kun nielurisat on poistettu kokonaan.
Tonsillotomi
Tältä näyttää leikkauksen jälkeen, kun nielurisoista on poistettu vain niiden ulkoneva osat. Tämä aiheuttaa vähemmän kipua kuin koko nielurisan poistaminen.

Leikkaustekniikka

Nielurisojen leikkauksessa voidaan käyttää joko kylmää tai lämmintä tekniikkaa. Nielurisat voidaan esimerkiksi poistaa lämmittämällä ne noin 60 asteen lämpötilaan, jossa solut hajoavat. Kylmä tekniikka tarkoittaa, että nielurisat leikataan metallisella intrumentilla.

Myös verenvuodon tyrehdyttämisessä voidaan käyttää kylmää tai lämmintä menetelmää. Lämpimää tekniikkaa käytettäessä haavapinta kuumennetaan monen sadan asteen lämpötilaan. Kylmä menetelmä tarkoittaa, että verenvuoto tyrehdytetään harsotaitoksella painamalla ja sulkemalla verisuonet.

Nielurisarekisteriin kerätty tieto osoittaa, että verenvuodon riski on pienin käytettäessä kylmää tekniikkaa leikkauksessa ja verenvuodon tyrehdyttämisessä.

Kivunhoito

Voimakas kipu on tavallista nielurisaleikkauksen jälkeen. Yhden tutkimuksen mukaan kivunlievitys on riittämätätöntä monissa sairaaloissa. Nielurisarekisterin vastuuhenkilöt ovat tämän vuoksi laatineet kivunlievitystä käsittelevän ohjeistuksen. Sairaanhoitohenkilökuntaa on koulutettu ja potilaille annettava tieto kivunlievityksestä on tullut paremmaksi. Kivunlievityksen parantumisen myötä potilaiden ruoan ja juoman liian vähäiseen saantiin liittyvät ongelmat vähenevät. Nämä ongelmat liittyvät tavallisimmin nielemiseen liittyvää kipuun. Myös pahoinvointi voi lievittyä.

Lue lisää kivunlievityksestä – klikaa tästä

Tietoa

Potilaiden ja omaisten vastaukset kyselyyn osoittavat, että monet ovat saaneet liian huonoa tietoa leikkauksen yhteydessä. Tästä syystä potilassivusto tonsilloperation.se on kehitetty.