Tilastotietoa Ruotsin nielurisaleikkausrekisteristä

Kaavio on esimerkki tiedosta, joka perustuu nielurisaleikkausrekisteriin. Luvut perustuvat Ruotsissa 2019 – 2020 tehtyihin nielurisaleikkauksiin.

Miksi nielurisat leikataan?

Barn < 18 år: förstorade halsmandlar 81,2% Upprepade infektioner 17,4%, Övrigt 1,4%. Vuxna >18år:  förstorade halsmandlar 18,1% Upprepade infektioner 77,5%, Övrigt 4,4%.

Nielurisat voidaan leikata toistuvien nielutulehdusten vuoksi tai kuorsauksen ja unen aikana esiintyvien hengityskatkosten johdosta. Ympyräkaavio osoittaa potilaiden leikkaussyitä vastaavat osuudet.

Leikkausaihe toistuvat nielutulehdukset: oireettomia leikkauksen jälkeen

Tämä pylväskaavio koskee potilaita, jotka on leikattu toistuvien nielutulehdusten vuoksi. Kaaviosta nähdään, kuinka suuri osuus kokee olevansa täysin tai melko oireettomia kuuden kuukauden kuluttua leikkauksesta.

Leikkausaihe kuorsaus jag unenaikaiset hengityskatkokset: oireettomat leikkauksen jälkeen

Nämä pylväskaaviot koskevat potilaita, jotka on leikattu kuorsauksen ja unenaikaisten hengityskatkosten vuoksi. Voidaan käyttää kahta leikkaustekniikkaa. Näistä toisessa nielurisat poistetaan kokonaan ja toisessa puolestaan poistetaan nielurisoista vain nielua ahtauttava osa. Pylväsdiagrammi kuvaa, kuinka suuri osuus potilaista kummassakin ryhmässä kokee olevansa täysin oireettomia tai melko oireettomia kuuden kuukauden kuluttua leikkauksesta.

Kipulääkityksen kesto päivinä

(median)

Pylväskaavio kuvaa niiden potilaiden osuuden, jotka ovat raportoineet tarvinneensa kipulääkitystä leikkauksen jälkeen. Tulos ilmoitetaan mediaaneina, joka jakaa tiedot kahteen osaan. Tämä tarkoittaa, että mediaanin kummallakin puolella on yhtä monta arvoa. Kaavio osoittaa, että potilaat, joiden nielurisat on poistettu osittain, eivät ota kipulääkettä niin monena päivänä kuin potilaat, joiden nielurisat on poistettu kokonaan. Aineiston mukaan eniten kipua on niillä, joiden nielurisat on poistettu kokonaan. Tämä selittyy muun muassa sillä, että leikkaus on suurempi. Kun leikkauksen aihe on tulehdukset, nielurisat on aina poistettava kokonaan.

Takaisin sairaalaan verenvuodon vuoksi

Pylväskaavio osoittaa niiden potilaiden osuuden, jotka on otettu uudelleen sairaalan vuodeosastolle hoitoon suusta tulevan verenvuodon jälkeen. Verenvuoto on tavallisinta niillä, joiden nielurisat on poistettu kokonaan. Tämä selittyy muun muassa sillä, että leikkauksesta jää suurempi haavapinta.