Statistikk fra tonsilloperasjonsregisteret

Diagrammene gir eksempler på informasjon som kan hentes ut fra tonsilloperasjonsregisteret. Alle tall gjelder mandeloperasjoner utført i Sverige i løpet av 2019-2020.

Hvorfor fjernes mandlene?

Barn < 18 år: förstorade halsmandlar 81,2% Upprepade infektioner 17,4%, Övrigt 1,4%. Vuxna >18år:  förstorade halsmandlar 18,1% Upprepade infektioner 77,5%, Övrigt 4,4%.

Mandlene kan fjernes som behandling for gjentatt halsbetennelse (infeksjoner) eller for snorking og søvnapné. Kakediagrammet viser hvor stor andel pasienter som opereres for de ulike gruppene.

Gjentatt halsbetennelse: Symptomfri etter operasjon

Dette stolpediagrammet gjelder pasienter som opereres på grunn av gjentatt halsbetennelse. Det viser hvor stor andel av disse pasientene som opplever at de er helt eller nesten helt symptomfrie etter seks måneder.

Gjentatt Snorking: Symptomfri etter operasjon

Disse stolpediagrammene gjelder pasienter som opereres på grunn av snorking og søvnapné. To operasjonsmetoder kan benyttes. Den ene innebærer at mandlene fjernes helt. Den andre innebærer at bare de delene av mandlene som stikker ut i munnhulen, fjernes. Stolpediagrammet viser hvor stor andel av pasientene i hver gruppe som opplever at de er helt eller nesten helt symptomfrie etter seks måneder.

Antall dager med smertestillende legemiddel

(median)

Stolpediagrammet viser hvor mange dager pasienter har angitt at de trengte å ta smertestillende legemiddel etter operasjonen. Resultatet er en medianverdi. En medianverdi deler et datamateriale i to like store deler. Det ligger altså like mange verdier over medianen som under den. Diagrammet viser at pasientene som bare fikk fjernet deler av mandlene, tok smertestillende legemiddel i færre dager enn de som fikk fjernet mandlene helt. Materialet viser at de som fikk fjernet mandlene helt, hadde mest vondt. Det skyldes blant annet at dette er et større inngrep. Når årsaken til operasjonen er infeksjoner, må man alltid fjerne mandlene helt.

Tilbake til sykehus på grunn av blødning

Stolpediagrammet viser andelen pasienter som ble innlagt på sykehus igjen på grunn av blødning fra munnen. Blødning var vanligst blant de som fikk fjernet mandlene helt. Det skyldes blant annet at denne operasjonen eksponerer flere blodkar.