Konklusjoner og forbedringer

Det svenske tonsilloperasjonsregisteret inneholder opplysninger om nesten 100 000 mandeloperasjoner i Sverige. Med et så stort grunnlag har det vært mulig å trekke klare konklusjoner på flere områder.

Operasjonstype

Hvis pasientens problem er snorking, kan det være nok å kirurgisk fjerne kun de utstikkende delene av mandlene i stedet for hele. Det svenske tonsilloperasjonsregisteret viser at det gir betydelig mindre smerte hos pasienten. Det blir også ti ganger mindre blødninger. Dette er kjent informasjon for alle som opererer i dag. Derfor fjerner man ikke lenger hele mandlene hos pasienter som kun har problemer med snorking.

Tonsiller före operation
Slik ser mandlene ut før operasjonen.
Tonsillektomi_small
Slik ser det ut etter operasjonen når man har fjernet hele mandlene.
Tonsillotomi
Slik ser det ut etter operasjonen når man kun har fjernet de utstikkende delene av mandlene. Dette gir mindre smerte og færre blødninger enn om man tar bort hele mandelen.

Kirurgisk teknikk

Det finnes varme og kalde teknikker for kirurgisk fjerning av mandlene. Man kan for eksempel fjerne dem ved å varme opp vevet til ca. 60 grader, slik at cellene sprekker. Ved bruk av kald teknikk skjæres mandlene bort med stålinstrumenter.

Det finnes også varme og kalde teknikker for å stanse blødninger. Ved bruk av varm teknikk varmes såroverflaten opp til flere hundre grader. Ved bruk av kald teknikk stoppes blødningene med kompresser og lukking av blodkar.

Data fra det svenske tonsilloperasjonsegisterets viser at operasjon med kaldt stål kombinert med kald teknikk for stansing av blødninger, gir lavest risiko for blødninger.

Smertebehandling

Det er vanlig at pasienter har mye vondt etter at de har fjernet mandlene. En svensk studie har vist at smerten lindres utilfredsstillende. De ansvarlige for det svenske tonsilloperasjonsregisteret har derfor utarbeidet retningslinjer for smertelindring. Det medisinske personalet har fått opplæring, og informasjon om smertelindring til pasienten er blitt bedre.

Når smertelindringen bedres, vil pasientenes problemer med å få i seg tilstrekkelig med mat og drikke, også vil bli bedre. Dette problemet oppstår ofte fordi det gjør vondt å svelge. Også kvalme kan lindres.

Les mer om – smertebehandling av barnet ditt.

Informasjon

Svarene fra pasienter og pårørende viser at mange har fått mangelfull informasjon i forbindelse med operasjonen. Derfor har man opprettet pasientnettsiden tonsilloperation.se.