Om svenske tonsilloperasjonsregisteret

Hva er det nasjonale tonsilloperasjonsregisteret (i Sverige)?

Det nasjonale tonsilloperasjonsregisteret (i Sverige) måler kvaliteten i forbindelse med operasjon av mandlene. Formålet med kvalitetsregisteret er å forbedre helsetjenestene. Kvalitetsregisteret finansieres av den svenske regjeringen og Sveriges kommuner og landsting, og har eksistert siden 1997.

I kvalitetsregisteret samles data fra sykehuset om indikasjon, operasjonsmetoder, operasjons- og hemostaseteknikker. Fra pasienten innhentes det 30 dager etter operasjonen informasjon om bl.a. komplikasjoner som postoperativ blødning, infeksjon, smerte og hvorvidt pasienten har opplevd å ha mottatt tilstrekkelig informasjon. Seks måneder etter operasjonen blir pasienten bedt om å besvare et skjema med spørsmål om graden av symptomfrihet.

Det er svært viktig at pasienter / barns pårørende svarer på de to skjemaene, slik at man kan analysere hva som gir best resultat så helsetjenestene kan utvikles. Les mer om tonsillregisteret, og se nasjonal statistikk for tonsillkirurgi.

Om svenske tonsilloperasjonsregisteret

Tonsilloperasjonsregisteret samler data om mandeloperasjoner. Hensikten er å øke kvaliteten på helsetjenestene.

Hva gjør svenske tonsilloperasjonsregisteret?

Tonsilloperasjonsregisteret samler inn data fra hele Sverige om mandeloperasjoner. Ved hjelp av statistikk kan vi redusere de problemene som kan oppstå etter mandeloperasjon, til et minimum. Vanlige problemer er blødning fra operasjonssåret, utilstrekkelig smertelindring, kvalme og oppkast og at pasienten får i seg for lite mat og drikke. Både blødninger og for lavt væskeinntak kan raskt utvikles til svært alvorlige tilstander. Ved hjelp av tonsilloperasjonsregisteret kan vi utlede statistikk som viser hvilke operasjonsmetoder og hvilke rutiner som forårsaker færrest problemer. Statistikken kan også brukes til å sammenligne hvor godt klinikker på ulike sykehus lykkes.

Hva gjør tonsilloperasjonsregisteret?

Data i det svenske tonsilloperasjonsregisteret kommer fra to kilder. Kirurgen gir opplysninger om hvorfor pasienten ble operert og på hvilken måte. Pasienten eller pasientens pårørende gir opplysninger om problemer som har oppstått i forbindelse med operasjonen og hvordan sluttresultatet ble.