Tietoa Ruotsin nielurisaleikkausrekisteristä

Mikä on nielurisaleikkausten kansallinen laaturekisteri?

Nielurisaleikkausten kansallinen laaturekisteri mittaa laatua nielurisaleikkausten yhteydessä. Laaturekisterin tarkoitus on kehittää hoitoa. Laaturekisteri perustettiin vuonna 1997 ja sen toimintaa rahoittavat hallitus sekä Ruotsin kunnat ja maakäräjät.

Laaturekisteriin kootaan sairaaloista tiedot leikkauksen aiheesta, leikkausmenetelmistä sekä leikkaus- ja verenvuodon tyrehdyttämistekniikoista. Potilaalta kerätään 30 päivää leikkauksen jälkeen tietoja muun muassa komplikaatioista, kuten leikkauksenjälkeisestä verenvuodosta, tulehduksesta ja kivusta, sekä siitä, miten asianmukaisiksi potilastiedotteet on koettu. Kuusi kuukautta leikkauksen jälkeen potilasta pyydetään vastaamaan kyselyyn, jossa pyydetään arvioimaan oireiden häviämisen aste.

On erittäin tärkeää, että potilas tai lapsen omainen vastaa näihin kahteen kyselyyn, jotta parhaat tulokset tuottavat menetelmät voidaan tunnistaa ja hoitoa kehittää. Lue lisää nielurisaleikkausrekisteristä ja katso vertailuja nielurisakirurgiasta eri puolilta maata.

Tietoa Ruotsin nielurisaleikkausrekisteristä

Nielurisaleikkausrekisteriin kerätään tietoa nielurisaleikkauksista. Tavoitteena on parantaa hoidon laatua.

Mitä nielurisaleikkausrekisteri tekee?

Nielurisaleikkausrekisteriin kerätään tietoa nielurisaleikkauksista Ruotsissa. Tilastotiedon avulla voimme minimoida nielurisaleikkauksen jälkeen ilmenevät ongelmat. Yleisiä ongelmia ovat verenvuoto leikkausalueelta, puutteellinen kivunlievitys, pahoinvointi, oksentelu sekä riittämätön syöminen ja juominen. Sekä verenvuoto että nestevajaus voivat johtaa nopeasti erittäin vakavaan tilaan. Nielurisaleikkausrekisterin keräämän tiedon avulla voidaan arvioida, mitkä leikkausmenetelmät ja rutiinit aiheuttavat vähiten ongelmia. Tilastojen avulla voimme myös vertailla eri sairaaloiden onnistumista leikkauksissa.

Miten nielurisarekisteri toimii?

Nielurisarekisteriin kerätään tietoa kahdella tavalla. Leikkaava lääkäri toimittaa tietoja leikkausaiheesta ja siitä, miten leikkaus sujui. Potilas tai hänen omaisensa toimittaa tietoja leikkauksen yhteydessä ilmenneistä ongelmista ja leikkauksen lopputuloksesta.