Statistik fra Tonsilloperationsregistret

Diagrammet er et eksempel på information, som kan hentes fra Tonsilloperationsregistret. Alle tal vedrører mandeloperationer, som er udført i Sverige i 2019-2020.

Hvorfor operer man mandlerne

Barn < 18 år: förstorade halsmandlar 81,2% Upprepade infektioner 17,4%, Övrigt 1,4%. Vuxna >18år:  förstorade halsmandlar 18,1% Upprepade infektioner 77,5%, Övrigt 4,4%.

Mandlerne kan fjernes som behandling af tilbagevendende halsbetændelser eller snorken og pauser i vejrtrækningen under søvn. Cirkeldiagrammet viser hvor stor en andel af patienterne, der opereres for de respektive symptomer.

Årsag tilbagevendende halsbetændelse: Symptomfri efter operation

Dette søjlediagram vedrører de patienter, som blev opereret på grund af tilbageværende halsbetændelse. Det viser hvor stor en andel af dem, der oplever at være helt eller næsten symptomfri efter 6 måneder.

Årsag Snorken og pauser i vejrtrækningen under søvn: Symptomfri efter operation

Disse søjlediagrammer vedrører de patienter, som er opereret på grund af snorken og pauser i vejrtrækningen under søvn. Der kan anvendes to forskellige operationsmetoder. Ved den ene metode fjernes mandlerne fuldstændigt. Ved den anden fjernes kun de dele af mandlerne, som rager ud i mundhulen. Søjlediagrammet viser hvor stor en andel af patienterne i de respektive grupper, der oplever at være helt eller næsten symptomfri efter 6 måneder.

Antal dage med smertestillende medicin

(median)

Søjlediagrammet viser, hvor mange dage patienterne har angivet at de havde behov for smertestillende medicin efter operationen. Resultatet er en medianværdi. Denne værdi deler datamaterialet i to lige store dele. Der er således lige mange værdier over medianen som under medianen. Diagrammet viser, at de patienter, som kun har fået dele af mandlerne fjernet, tager smertestillende medicin i færre dage end patienter, som har fået fjernet mandlerne fuldstændigt. Materialet viser, at de patienter, som får fjernet mandlerne fuldstændigt, har mest ondt. En af forklaringerne på dette er, at det er et større indgreb. Når årsagen til operationen er infektioner, skal mandlerne altid fjernes fuldstændigt.

Vender tilbage til hospitalet med blødning

Søjlediagrammet viser andelen af patienter, som bliver genindlagt på hospitalet på grund af blødning fra munden. Blødning forekommer hyppigst hos patienter, som får fjernet mandlerne fuldstændigt. En af forklaringerne på dette er, at der ved dette indgreb blotlægges flere blodkar.