Ska du operera halsmandlarna?

Varje år får 13 000 människor i Sverige sina halsmandlar opererade. Det är en av de vanligaste operationerna som utförs på barn och ungdomar. Halsmandeloperationer utförs också på vuxna.

Det är en säker och effektiv metod för att komma till rätta med återkommande halsinfektioner. En annan anledning till operation är att halsmandlarna är för stora så att de ger andningsproblem med orolig nattsömn,  snarkning med ibland andningsuppehåll och/eller sväljnings- eller talsvårigheter.