الأشخاص المؤثرون فيالموقع الإلكتروني لعملية اللوزتين

The tonsil operation website is developed through the steering group for tonsil surgery, National Registry for Otolaryngology Care, Sweden. The information on the Tonsil operation website is based on scientific studies about what children and adults want to know in connection with tonsil surgery as well as a national collection of informative material from all of the Otolaryngology departments in Sweden.

The website is produced by Ambient media (info@ambientmedia.se) in cooperation with nicoarnold.de

Hans Sandqvist actress, has lent us her voice for the stories about Elias and Moa who are to have their tonsils operated on.

Sound: Ambient media

Illustrations: Jeanette Engqvist, www.illumedic.se, e-mail: jeanette@illumedic.se

The reference group for tonsil surgery consists of:

Ola Sunnergren, Associate Professor, PhD, M.D., Senior Consultant, Department of Otolaryngology, Ryhov County Hospital, Jönköping. Chairman of the steering group for tonsil surgery, ola.sunnergren@rjl.se

Pia Nerfeldt, M.D., PhD, Senior Consultant, Department of Otolaryngology Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm

Erik Odhagen, PhD.,M.D. Senior Consultant, Department of Otolaryngology, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås. Responsible for tonsil operation website erik.odhagen@vgregion.se

Joacim Stalfors, Associate Professor, PhD, M.D., Chief Quality Officer, Sheikh Khalifa Medical City, Ajman, Förenade Arabemiraten

Fredrik Alm, Postgraduate Student, Nurse Anesthetist, ANIVA-kliniken Örebro Universitetssjukhus, Örebro

Filip Lundström, Postgraduate Student, Senior Consultant, Department of Otolaryngology,Linköping Universitetsjukhus, Linköping

Sara Axelsson, Med.dr. Överläkare, Specialistläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Helsingborgs lasarett

Torbjörn Larsson, Överläkare, Specialistläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Sunderbyns sjukhus

Claes Hemlin, PhD, M.D., Senior Consultant, Department of Otolaryngology, Sollentuna Specialistklinik, Sollentuna

Additional member:

Stefan Lundeberg,  PhD, M.D. Senior Consultant Smärtbehandlingsenheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Additional member for the guidelines for the treatment of pain.

Elisabeth Ericsson, Associate Professor, PhD., Nurse Anesthetist. School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro. Project Manager for the tonsil operation website 2013-2021 and the guidelines for the treatment of pain.