The right dosage for your child

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في English و Svenska

Dosage information

The most commonly used pain medication after a tonsil surgery, for children 3 years and up, are anti-inflamatory pain medication, Ibuprofen/Ipren(also referred to as COX inhibitors, NSAID/non steroidal anti-inflammatory drugs), Or Paracetamol – Panodil/Alvedon.

The most adequate pain relief is reached when both anti-inflammatory and paracetamol is administrated TOGETHER.

These guidelines are for Sweden. Other countries may recommend other types of medications.

It is important to follow the prescription given by your child’s doctor or the directions on the label. It’s very important that your child receives the correct dose of medication. The weight of your child determines the amount of medication your child needs.

If your child’s weight is below 10 kg or if your child is under 3 years old, your doctor needs to prescribe the correct dose.

The recommended dosage for your child is the maximum dosage. This is based on your child’s weight. If you have trouble calculating the correct dose, give your child a smaller dose rather than too much.

After calculating the dose, it’s helpful to write it down or print it.

Var god svara på följande frågor för att bedöma rätt dosering för ditt barn.

1 - Mitt barn är fullt friskt?

2 - Mitt barn har ASTMA eller ALLERGIER mot läkemedel som innehåller inflammationshämmande läkemedel (coxhämmare, NSAID/Non Steroidal Antiinflammatory Drugs) eller läkemedel som innehåller paracetamol.

3 - Välj datum för operationsdag (År-Månad-Dag).
4 - Barnets vikt i kilogram (t.ex: 22,8)
5 - Val av rekommenderade läkemedel

Här väljer du beredningsform, dvs. tablett, stolpiller eller löslig medicin. Endast de beredningsformer som finns receptfria för ditt barns vikt går att beräkna här, övriga beredningsformer är receptbelagda.

TILLSAMMANS MED inflammationshämmande läkemedel (Ibuprofen) ska barnet ta:

Paracetamol:
Receptfritt i alla beredningsformer och ska ges högst 4 gånger per dygn, var 6e timme (ej oftare), t.ex. klockan 06.00, 12.00, 18.00, 24.00.

Små barn som har svårt att svälja tabletter kan ha lättare att ta flytande medicin än delade tabletter. Stolpiller, som förs in i ändtarmen, är ett annat alternativ för barn som inte vill svälja. Det är viktigt att du följer den rekommenderade doseringen för varje tillfälle och dygn.
Det är särskilt viktigt att ditt barn får den rekommenderade dosen av de smärtlindrande läkemedlen de första dagarna efter operation.

När du och ditt barn bedömer att smärtan börjar avta, rekommenderas att ni slutar med paracetamol i första hand. Fortsätt att regelbundet ge inflammationshämmande läkemedel. Vartefter smärtintensiteten minskar kan du övergå till att ge inflammationshämmande (Ibuprofen) endast vid behov.

Hur länge ditt barn behöver ta smärtstillande medicin kan bero på vilken typ av halsmandeloperation som utförts. När hela halsmandeln opererats bort (tonsillektomi) behöver barnet ofta ta smärtstillande under en längre tid, 5-8 dygn, ibland längre. Om bara delar av halsmandeln tagits bort (tonsillotomi) behövs smärtstillande läkemedel vanligen i 3-5 dygn. Doseringen som rekommenderas här, får ges i max 10 dygn efter operationsdagen. Om ditt barn fortfarande är smärtpåverkat efter tio dygn rekommenderas kontakt med sjukvården.
En högre dos än den som rekommenderas här, ger inte bättre smärtlindring och medför risk för allvarlig leverskada och ökad blödningsrisk.

Rekommenderade klockslag kan ändras/ruckas lite på, men det är viktigt att doseringen sprids över dygnet och att maxdosen per dygn inte överstigs. Barnet kan behöva väckas på natten för att få sin medicin.

OBS: Läs igenom avsnittet Smärtbehandling om läkemedlens biverkningar och risker innan du påbörjar smärtbehandling.
Under Smärtbehandling kan du även se hur du använder smärtskalor för att bedöma ditt barns smärta!


Jag har tagit del av och förstår informationen.

 

6 - Välj läkemedel och beredningsform (gäller endast receptfria läkemedel)
 
   
Välj den beredningsform av inflammationshämmande läkemedel som passar bäst för ditt barn.
   
Välj den beredningsform av paracetamol läkemedel som passar bäst för ditt barn.


Dosering av smärtlindring efter operation

Grundläggande smärtlindring efter halsmandeloperation för i övrigt friska barn från 3 års ålder är inflammationshämmande läkemedel t.ex. Ibuprofen/Ipren (kallas även cox-hämmare, NSAID/Non Steroidal Antiinflammatory Drugs). Bäst smärtlindring för ditt barn får du om inflammationshämmande läkemedel ges TILLSAMMANS MED läkemedel som innehåller paracetamol, som t.ex. Panodil/Alvedon.

VIKTIGT:
  • Tabellens rekommenderade doser är högre än vad som står på läkemedlens förpackning och gäller endast för behandling mot smärta i samband med halsmandeloperation.
  • Dessa doser ska ENDAST ges OM DITT BARN KAN DRICKA ORDENTLIGT.
  • Kontakta sjukvården för råd om ditt barn har stora svårigheter att få i sig vätska eller är smärtpåverkad trots regelbundet intag av rekommenderade mediciner.
  • Kontakta sjukvården OMEDELBART vid alla blödningar i halsen.
  • En högre dos än den som rekommenderas på denna hemsida ger inte bättre smärtlindring och medför risk för allvarlig leverskada och ökad blödningsrisk.

Ditt formulär med doseringstabell:

Mitt barn är fullt friskt?
Ja 
Mitt barn har ASTMA eller ALLERGIER mot läkemedel som innehåller inflammationshämmande läkemedel (coxhämmare, NSAID/Non Steroidal Antiinflammatory Drugs) eller läkemedel som innehåller paracetamol.
Nej     
Operationsdatum:Barnets vikt (i kilogram):

Ditt val av läkemedel (dina val omfattar endast receptfria läkemedel):

Inflammationshämmande läkemedel:
x
Beredningsform av inflammationshämmande läkemedel som passar bäst för ditt barn:
x
Beredningsform av paracetamol läkemedel som passar bäst för ditt barn:
x
Din dosering - Se förslag på dosering per dygn med tider och klockslag på nästa sida!
LäkemedelDygn 1 - 3Dygn 4 - max 10 dygn efter operationsdagen
Datum att ta medicinen..
...
Mängd Paracetamol..

OBS - Om operationsdatum ändras eller om du vill ändra på andra uppgifter, fyll i formuläret igen! - Börja om

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL

OBS!
- Dina val omfattar endast receptfria läkemedel.

INFLAMMATIONSHÄMMANDE LÄKEMEDEL:
Ibuprofen
, receptfritt som tablett, mixtur/flytande och stolpiller. Tablett och stolpiller går att dela på. Ibuprofen ska tas högst 4 gånger per dygn, var 6:e timme (ej oftare), t.ex. klockan 06.00, 12.00, 18.00, 24.00.

TILLSAMMANS MED Inflammationshämmande läkemedel, Ibuprofen , ska barnet ta:

Paracetamol, receptfritt i alla beredningsformer och ska ges högst 4 gånger per dygn, var 6e timme (ej oftare), t.ex. klockan 06.00, 12.00, 18.00, 24.00.
Små barn som har svårt att svälja tabletter kan ha lättare att ta flytande medicin än delade tabletter. Stolpiller, som förs in i ändtarmen, är ett annat alternativ för barn som inte vill svälja. Det är viktigt att du följer den rekommenderade doseringen för varje tillfälle och dygn.
De första dygnen efter operation är det särskilt viktigt att ditt barn får den rekommenderade dosen av de smärtlindrade läkemedlen.
När du och ditt barn bedömer att smärtan börjar avta, rekommenderas att ni slutar med paracetamol i första hand. Fortsätt att regelbundet ge inflammationshämmande läkemedel. Vartefter smärtintensiteten minskar kan du övergå till att ge inflammationshämmande (Ibuprofen) endast vid behov.
Hur länge ditt barn behöver ta smärtstillande medicin kan bero på vilken typ av halsmandeloperation som utförts. När hela halsmandeln opererats bort (tonsillektomi) behöver barnet ofta ta smärtstillande under en längre tid, 5-8 dygn, ibland längre. Om bara delar av halsmandeln tagits bort (tonsillotomi) behövs smärtstillande läkemedel vanligen i 3-5 dygn. Doseringen som anges på denna hemsida skall maximalt användas i tio dygn. Om ditt barn fortfarande är smärtpåverkat efter tio dygn rekommenderas kontakt med sjukvården. En högre dos än den som rekommenderas på denna hemsida ger inte bättre smärtlindring och medför risk för allvarlig leverskada och ökad blödningsrisk.

Rekommenderade klockslag kan ändras/ruckas lite på, men det är viktigt att doseringen sprids över dygnet och att maxdosen per dygn inte överstigs. Barnet kan behöva väckas på natten för att få sin medicin. Läs mer under Smärtbehandling om hur du får bästa smärtlindring för ditt barn. Under Barn och Närstående finns flera tips som lindrar medan halsen läker.

© MediPrep information 2023