Vanliga frågor om halsmandeloperationer

Halsmandlarna är en del av kroppens immunförsvar. De sitter på sidorna i svalget och består av lymfatisk vävnad. Det finns inga bevis för att en operation av halsmandlarna påverkar risken för att senare få infektioner längre ner i luftvägarna.

Hur görs operationen?

Att operera halsmandlarna är ett snabbt kirurgiskt ingrepp som utförs under narkos.

Operationen kan utföras på två sätt: Antingen avlägsnas hela halsmandlarna, vanligast vid upprepade halsinfektioner, eller opereras bara de utskjutande delarna, som blockerar andningsvägen bort. Vilken operationsmetod som är bäst lämpad för ditt barn avgör den öron- näs- och halsläkare som ska operera. Valet beror på vilka besvär ditt barn har av sina halsmandlar.

Vid operationen tas halsmandlarna ut genom munnen. Sårytan där mandeln suttit lämnas öppen och blödningen brukar vara liten. Efter operationen är barnet mycket trött och behöver sova.

Körteln bakom näsan, när opereras den?

I de fall där barn opereras för att halsmandlarna är förstorade bedöms också storleken på adenoiden (körteln bakom näsan). Om adenoiden är förstorad opereras även denna bort. Denna operation ger inte särskilt mycket extra besvär för barnet.

Får jag som närstående vara med?

En förälder/närstående får följa med in på operationssalen och stanna hos barnet tills det somnat. Efter operationen kommer barnet till uppvakningsavdelningen där föräldern/den närstående får vara med.

Medför operationen några risker?

  • En operation i narkos medför alltid en risk, men den är liten och all omsorg vidtas för att göra ingreppet så säkert som möjligt.
  • Ett fåtal patienter drabbas tyvärr av blödning efter att halsmandlarna bortopererats. Oftast slutar denna blödning av sig själv. Ibland kan patienten behöva komma tillbaka till operationssalen för att under narkos stilla en blödning som pågår.
  • När barnet kommer hem efter operationen ska det aldrig blöda från halsen. Om du märker att ditt barn blöder ska du omedelbart kontakta Sjukvården.
  • Där halsmandlarna har suttit blir det sårytor och på dessa bildas gråvita beläggningar, vilket är slemhinnans motsvarighet till sårskorpor på huden och tecken på läkning. Denna beläggning kan lukta illa och ge dålig andedräkt. Beläggningen börjar stötas bort efter ca 7-10 dagar. Risk för blödning föreligger ända tills sårytorna är fullständigt läkta, vilket kan ta upp till tre veckor.
  • Lätt feber kan förekomma det närmaste dygnet utan att något är onormalt. Om barnet är påverkat av febern bör man ta kontakt med sjukvården.
  • Om smärtlindringen inte är tillräcklig finns en risk att barnet inte får i sig tillräckligt med dryck. Kontakta då sjukvården.

Vad händer nu?

Om du inte redan fått ett operationsdatum för ditt barn, kommer en kallelse med post, telefon eller mail. Möjlighet kan finnas att ni och ert barn kan få besöka avdelningen i förväg för att sjukhusmiljön inte ska upplevas som skrämmande.

Vad gör jag om mitt barn får halsfluss?

Om ditt barn blir sjukt, t.ex. får ont i halsen eller blir förkyld ber vi dig ringa det telefonnummer som står i operationskallelsen. Ditt barns operation kan då behöva skjutas upp.

Viktigt att tänka på före operationen?

Cirka 14 dagar före operationen bör barnet inte äta smärtstillande eller febernedsättande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (t.ex. Magnecyl, Bamyl, Treo) eller Ibuprofen (t.ex. Ipren) och Trombyl. Dessa läkemedel kan ge ökad risk för blödning under operationen. Om smärtstillande behövs, använd istället paracetamolpreparat (ex. Alvedon, Panodil, Curadon) under denna tid.

Barnet får äta fram till sex timmar före operation. Därefter får barnet dricka klara drycker fram till 2 timmar före operation därefter inget ytterligare. Klar dryck definieras som vatten, klar saft/fruktjuice utan fruktkött. Vätskan får inte innehålla fett och inte vanlig mjölk eller pulvermjölk eller välling.

Duscha och tvätta håret kvällen innan eller på operationsdagens morgon. Använd inget smink, parfym eller nagellack på operationsdagen. Ta bort saker från munnen och alla smycken på operationsdagen, exempelvis avtagbara tandställningar, piercingar, örhängen, ringar, armband, halsband, armbandsur och kontaktlinser.

Vad händer på operationsdagen?

Före sövningen görs en medicinsk kontroll av ditt barn. Syftet är att se om ditt barn är i form för operationen. Ni kommer att få information om vad ni kan vänta er av dagen och hur ditt barn kommer må efter operationen.

När kan mitt barn åka hem?

Beroende på rutinerna på ditt sjukhus får ditt barn gå hem på operationsdagen eller dagen efter. Barnet skrivs ut när han/hon har fått något att äta och dricka och känner sig tillräckligt bra. Vårdpersonalen bedömer när barnet kan åka hem. Även om endast en förälder/närstående kan vara med barnet på sjukhuset är det viktigt, om ni åker med egen bil, att en vuxen sitter med barnet och en annan kör bilen.