Vanliga frågor om halsmandeloperationer

Halsmandlarna är en del av kroppens immunförsvar och sitter på sidorna i svalget och består av lymfatisk vävnad. Det finns inga bevis för att en operation av halsmandlarna ger några negativa effekter med en ökad risk för infektioner längre ner i luftvägarna.

Hur görs operationen?

Att operera halsmandlarna är ett snabbt kirurgisk ingrepp som utförs under narkos. Vid operationen tas halsmandlarna ut genom munnen. Operationen kan utföras på två sätt: Antingen avlägsnas hela halsmandlarna, vanligast vid upprepade halsinfektioner, eller opereras bara de utskjutande delarna bort som blockerar andningsvägen. Vilken operationsmetod som är bäst lämpad för dig avgör öron- näs- och halsläkaren som ska operera. Valet beror på vilka besvär du har av dina halsmandlar. Blödningen brukar vara liten men om det blöder blodstillar man noga under operationen.

Vad händer nu?

Om du inte redan fått ett operationsdatum i samband med att du fått denna information kommer en kallelse per post, telefon eller mail.

Viktigt att tänka på före operationen?

Från och med 14 dagar före operationen bör du inte äta smärtstillande eller febernedsättande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (t ex Magnecyl, Bamyl, Treo) eller Ibuprofen (t ex Ipren) och Trombyl. Dessa läkemedel kan ge ökad risk för blödning under operationen. Vid oklarheter gällande dina läkemedel fråga din läkare. Om smärtstillande behövs, använd istället paracetamolpreparat (t ex Alvedon, Panodil) under denna tid.

Du får äta fram till sex timmar före operation. Därefter får du dricka klara drycker fram till 2 timmar före operation därefter inget ytterligare. Klar dryck definieras som vatten, te kaffe, klar saft/fruktjuice utan fruktkött. Vätskan får inte innehålla fett och inte vanlig mjölk eller pulvermjölk. Du ska inte tugga tuggummi eller använda någon form av tobak under de 2 sista timmarna innan sövningen.

Duscha och tvätta håret kvällen innan eller på operationsdagens morgon. Använd inget smink, parfym eller nagellack på operationsdagen. Ta av alla smycken och ta bort alla saker från munnen på operationsdagen, exempelvis avtagbara tandställningar, piercingar, örhängen, ringar, armband, halsband och armbandsur.

Vad gör du om du blir sjuk dagarna innan operation?

Om du blir sjuk, t.ex. får ont i halsen eller blir förkyld ber vi dig ringa det telefonnummer som står i operationskallelsen. Din operation kan då behöva skjutas upp.

Medför operationen några risker?

  • Operation och narkos medför alltid en risk, men den är liten och all omsorg vidtas för att göra ingreppet så säkert som möjligt.
  • Ett fåtal patienter drabbas tyvärr av blödning efter att halsmandlarna bortopererats. Oftast slutar denna blödning av sig själv. Ibland kan patienten behöva komma tillbaka till operationssalen för att under narkos stilla en blödning som pågår.
  • När du kommer hem efter operationen ska det aldrig blöda från halsen. Om du märker att du blöder ska du omedelbart kontakta Sjukvården.
  • Där halsmandlarna har suttit blir det sårytor och på dessa bildas gråvita beläggningar, vilket är slemhinnans motsvarighet till sårskorpor på huden och tecken på läkning. Denna beläggning kan lukta illa och ge dålig andedräkt. Beläggningen börjar stötas bort efter ca 7-10 dagar. Risk för blödning föreligger ända tills sårytorna är fullständigt läkta, vilket kan ta upp till tre veckor.
  • Lätt feber kan förekomma det närmaste dygnet utan att något är onormalt. Om du är påverkad av febern bör du ta kontakta med sjukvården.
  • Om du upplever att smärtlindringen inte är tillräcklig och har svårt att få i dig tillräckligt med dryck ska du kontakta sjukvården.