Uppföljning

På de flesta sjukhus finns inget rutinmässigt planerat återbesök efter operation. Vid komplikationer se under flikenViktigt. Däremot så följs alla halsmandeloperation upp i Sverige via Kvalitetsregistret för tonsilloperation. Läs mer under fliken Fördjupning. Kvalitetsregistret hjälper oss att förbättra vården.

Du kommer få två enkäter, det första efter trettio dagar och det andra efter 6 månader Enkäten, trettio dagar efter operation är av betydelse fört att få veta eventuella komplikationer efter operation. Det andra formuläret efter sex månader innehåller ett par frågor om besvärsfrihet efter halsmandeloperationen som vi också är angelägna att få svar på.

Det är av stor betydelse att få dina svar även om allt har varit besvärsfritt. Det är viktigt att du besvarar båda enkäterna!