Smärtbehandling

 Observera att denna anvisning om smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller äldre och har normal vikt för sin ålder.

För att tiden efter operationen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att ge smärtstillande medicin. Ditt barn äter och sover bättre och har mindre ont, vilket påskyndar läkningen. Därför är det viktigt att ge barnet medicinen även om det inte tycks ha ont de första dygnen.

En del barn upplever smärtan värst på kvällen, andra tycker att natt eller tidig morgon är värst. Det är normalt att smärtan ökar fram till 4-7 dygn efter operationen. Detta är vanligast när hela halsmandlarna tagits bort (tonsillektomi).

Ökad smärta är normalt så länge det inte samtidigt är feber och oförmåga att svälja (framför allt dryck). Läs mer under fliken Viktigt.

Smärtlindrande läkemedel har bäst effekt när de tas REGELBUNDET ÖVER DYGNET. Då hinner inte barnet få alltför ont innan nästa dos. Ibland kan barnet behöva väckas för att få medicin på natten. Ge medicinen 30-60 minuter före måltid för att barnet lättare ska kunna svälja maten. För att undvika alltför svår smärta ska det inte gå mer än 6 timmar mellan medicindoserna.

Utöver smärtstillande medicinen är det viktigt att barnet får extra uppmärksamhet som avleder från smärtan i halsen (spela spel, läsa, titta på TV tillsammans med vuxen, med mera). Kalla drycker eller glass lindrar också smärtan. Läs mer under fliken Barn och närstående.