Så här får ditt barn bästa möjliga upplevelse av sin halsmandeloperation

  • Genom att förbereda ditt barn inför halsmandeloperationen kan du undvika onödig stress/oro. Ett lugnt, väl förberett barn med en positiv inställning till det som ska ske, upplever mindre smärta och hanterar smärta bättre samt återhämtar sig snabbare. Det finns flera saker som du kan göra tillsammans med barnet för att göra upplevelsen så bra som möjligt t.ex.
  • Använd informationsmaterialet och sagorna om Elias och Moa på www.tonsilloperation.se för att hjälpa ditt barn att förstå varför operationen behöver utföras. Gå också in på länken narkoswebben www.narkoswebben.se . Här kan du tillsammans med ditt barn lära dig mer om hur det är att vara på sjukhus och vad som händer före, under och efter narkos.
  • Förklara att han/hon kommer att må mycket bättre efter att ha fått halsmandlarna och eventuellt även körteln bakom näsan opererade. Gå igenom varje steg som kommer att hända före, under och efter halsmandeloperationen. Ju mer ditt barn vet, desto mindre orolig kommer han/ hon att vara.
  • Tala om att du kommer att finnas med under sjukhusvistelsen. Låt barnet få veta att du kommer att finnas där när han/hon sövs och vaknar. Han/hon kommer att sova under hela operationen och vakna när det är färdigt. Försäkra ditt barn om att han/hon aldrig behöver vara ensam. Alla kommer att berätta vad de ska göra för att det ska kännas så bra som möjligt. Be ditt barn berätta om han/hon är orolig för något. Då kan personalen förklara mera och göra allt för att lugna ditt barn.
  • Håll kontroll på din egen oro. En orolig förälder för lätt över sin oro på sitt barn. Agera lugnt och förtroendeingivande.
  • Var beredda på att det kan förekomma väntetider på sjukhuset. Ta med något att fördriva tiden med.
  • Se till att ditt barn har med sig en favoritbok, ett kramdjur, en snuttefilt eller något annat trygghetsskapande.
  • Efter operationen är det bra att prata om hur det har varit på sjukhuset, om något har varit jobbigt och varför det var så. Barnet kan få rita och berätta. Använd gärna sagorna på www.tonsilloperation.se alternativt www.narkoswebben.se .
  • Utöver den smärtstillande medicinen är det viktigt att barnet får extra uppmärksamhet. Genom att läsa, spela spel, titta på TV tillsammans avleds barnet från smärtan i halsen.