Forskning och förbättringar

Tonsilloperationsregistret innehåller uppgifter om nästan 100 000 halsmandeloperationer i landet. Med ett så stort underlag har det varit möjligt att dra säkra slutsatser på flera områden.

Typ av operation

Om patientens problem är snarkning kan det räcka med att operera bort bara de utskjutande delarna av halsmandlarna istället för hela. Tonsilloperationsregistret visar att det ger betydligt mindre smärta hos patienten. Blödningarna blir också tio gånger färre. Idag vet alla som opererar detta. Därför tar man inte längre bort hela halsmandlarna på patienter som enbart har problem med snarkning.

Tonsiller före operation
Så här ser halsmandlarna ut före operationen.
Tonsillektomi_small
Så här ser det ut efter operationen när man tagit bort hela halsmandlarna.
Tonsillotomi
Så här ser det ut efter operationen när man bara tagit bort de utskjutande delarna av halsmandlarna. Detta ger mindre smärta och färre blödningar än om man tar bort hela.

Operationsteknik

Det finns kalla och varma tekniker för operation av halsmandlar. Man kan till exempel ta bort dem genom att värma vävnad till cirka 60 grader så att cellerna spricker. Kall teknik innebär att man skär bort halsmandlarna med stålinstrument.

Det finns också kalla och varma tekniker för att stilla blodflöde. En varm teknik är att hetta upp sårytan till flera hundra grader. De kalla teknikerna innebär att man stoppar blödningar med kompresser och genom att stänga till blodkärl.

Tonsilloperationsregistrets data visar att operation med kallt stål kombinerat med kall blodstillningsteknik ger lägst blödningsrisk.

Smärtbehandling

Det är vanligt att patienter har mycket ont efter halsmandeloperationen. En undersökning visar att på många sjukhus i landet smärtlindrar man otillräckligt eller ger fel läkemedel. De ansvariga för Tonsilloperationsregistret har därför tagit fram riktlinjer för hur man ska smärtlindra. Sjukvårdspersonalen har utbildats och informationen till patienter om smärtlindring har blivit bättre.

När smärtlindringen förbättras kommer patienternas problem med att de får i sig för lite mat och dryck också att bli bättre. Det är oftast för att det gör ont att svälja som detta problem uppstår. Även illamåendet kan lindras.

Läs mer om smärtbehandling av ditt barn.

Information

Patienters och anhörigas enkätsvar visar att många har fått för dålig information i samband med operationen. Därför har patientwebben tonsillopreation.se skapats.