Om Tonsilloperationsregistret

I Tonsilloperationsregistret samlas data om halsmandeloperationer. Syftet är att höja vårdens kvalitet.

Vad gör Tonsilloperationsregistret?
Tonsilloperationsregistret samlar in data från hela landet om halsmandeloperationer. Med hjälp av statistiken kan vi minimera de problem som kan uppstå efter halsmandeloperation. Vanliga problem är blödning från operationssåret, otillräcklig smärtlindring, illamående och kräkningar och att patienten får i sig för lite mat och dryck. Både blödningar och vätskebrist kan snabbt utvecklas till mycket allvarliga tillstånd. I Tonsilloperationsregistret finns statistik som visar vilka operationsmetoder och vilka rutiner som orsakar minst problem. Med statistiken kan vi också jämföra hur väl kliniker på olika sjukhus lyckas.

Moa vid frukostbordet

Hur arbetar Tonsilloperationsregistret?
Data i Tonsilloperationsregistret kommer från två håll. Den opererande läkaren lämnar uppgifter om varför patienten opereras och hur det gått till. Patienten eller patientens anhöriga lämnar uppgifter om problem som uppstått i samband med operationen och om hur slutresultatet blev.

Slutsatser och förbättringar
Tonsilloperationsregistret innehåller just nu uppgifter om nästan 50 000 halsmandeloperationer i landet. Med ett så stort underlag har det varit möjligt att dra säkra slutsatser på flera områden.

Typ av operation
Om patientens problem är snarkning kan det räcka med att operera bort bara de utskjutande delarna av halsmandlarna istället för hela. Tonsilloperationsregistret visar att det ger betydligt mindre smärta hos patienten. Blödningarna blir också tio gånger färre. Idag vet alla som opererar detta. Därför tar man inte längre bort hela halsmandlarna på patienter som enbart har problem med snarkning.

Tonsiller före operation

Så här ser halsmandlarna ut före operationen.

Tonsillektomi_small

Så här ser det ut efter operationen när man tagit bort hela halsmandlarna.

Tonsillotomi

Så här ser det ut efter operationen när man bara tagit bort de utskjutande delarna av halsmandlarna. Detta ger mindre smärta och färre blödningar än om man tar bort hela.

Operationsteknik
Det finns kalla och varma tekniker för operation av halsmandlar. Man kan till exempel ta bort dem genom att värma vävnad till cirka 60 grader så att cellerna spricker. Kall teknik innebär att man skär bort halsmandlarna med stålinstrument.

Det finns också kalla och varma tekniker för att stilla blodflöde. En varm teknik är att hetta upp sårytan till flera hundra grader. De kalla teknikerna innebär att man stoppar blödningar med kompresser och genom att stänga till blodkärl.

Tonsilloperationsregistrets data visar att operation med kallt stål kombinerat med kall blodstillningsteknik ger lägst blödningsrisk. Den här kunskapen är relativt ny och Joacim Stalfors och hans kollegor arbetar intensivt med att sprida den.

Smärtlindring
Det är vanligt att patienter har mycket ont efter halsmandeloperationen. En undersökning visar att på många sjukhus i landet smärtlindrar man otillräckligt eller ger fel läkemedel. De ansvariga för Tonsilloperationsregistret har därför tagit fram riktlinjer för hur man ska smärtlindra. Sjukvårdspersonalen har utbildats och informationen till patienter om smärtlindring har blivit bättre (lägga till något om hur?).

När smärtlindringen förbättras kommer patienternas problem med att de får i sig för lite mat och dryck också att bli bättre. Det är oftast för att det gör ont att svälja som detta problem uppstår. Även illamåendet kan lindras.
Läs mer om smärtlindring - klicka här.

Information
Patienters och anhörigas enkätsvar visar att många har fått för dålig information i samband med operationen. Därför har patientwebben tonsillopreation.se skapats.