Viktig

Det mest alvorlige som kan skje etter operasjonen, er at det oppstår en blødning. Hvis dette skjer, må du UMIDDELBART ta kontakt med helsepersonell. Andre problemer kan være infeksjon eller utilstrekkelig smertelindring, som kan gjøre det vanskelig å få i seg nok væske.

Er det blødninger fra halsen?

Hvis svaret på dette er Ja, må du ta kontakt med helsepersonell UMIDDELBART.

Er det blod i spyttet?

Hvis svaret på dette er Ja, må du ta kontakt med helsepersonell for å få råd.

Har pasienten store vanskeligheter med å få i seg væske?

Hvis svaret på dette er Ja, må du ta kontakt med helsepersonell for å få råd.

Er pasienten plaget av smerter til tross for regelmessig inntak av anbefalte legemidler? 

Hvis svaret på dette er Ja, må du ta kontakt med helsepersonell for å få råd.

Har pasienten feber?

Lett feber er ikke farlig etter operasjonen. Hvis pasienten har feber og er preget av dette, må du ta kontakt med helsepersonell for å få råd.

Det er viktig å sørge for å

  • få nøyaktig informasjon med hjem fra sykehuset hvor operasjonen ble utført, om HVA du skal gjøre og HVOR du skal henvende deg hvis det oppstår problemer!
  • Ha AKTUELLE telefonnumre tilgjengelige i tilfelle du trenger dem!