Oppfølging

På de fleste sykehus er det ingen rutinemessige kontroller etter operasjonen. Ved komplikasjoner, se under fanen Viktig. Derimot følges alle mandeloperasjoner opp i Norge via Norsk kvalitetsregister ØNH – tonsilleregisteret. Les mer under fanen Fordypning. Kvalitetsregisteret hjelper oss med å forbedre helsetjenestene.

Du vil få to skjemaer å fylle ut. Det første kommer etter tretti dager, og det andre etter seks måneder. Skjemaet tretti dager etter operasjonen har betydning for å få vite om eventuelle komplikasjoner etter operasjonen. Det andre skjemaet, etter seks måneder, inneholder et par spørsmål om fravær av ubehag etter mandeloperasjonen som vi også er interessert i å få svar på.

Det er av stor betydning å få svar fra deg selv om alt har skjedd uten ubehag. Det er viktig at du svarer på begge skjemaene!