Joacim Stalfors

Hei!

Jeg heter Joacim Stalfors. Jeg er lege og har fjernet mandlene hos veldig mange barn. Nesten alle som opereres, blir symptomfrie etter operasjonen. I forbindelse med operasjonen oppstår det noen ganger problemer med blødninger, smerte og annet. For å redusere slike problemer har jeg og mine kolleger opprettet et kvalitetsregister kalt Tonsilloperationsregistret – tonsilloperasjonsregisteret.

Takket være dette tonsilloperasjonsregisteret har vi funnet ut hvordan man skal operere for å redusere blødningsrisikoen til et minimum. Nå jobber vi med å spre denne kunnskapen. Her kan du lese om hvordan tonsilloperasjonsregisteret fungerer, og om hvordan helsetjenestene kan forbedres.

Joacim Stalfors
Overlege, dosent, dr.med. Formann i referansegruppen for tonsilloperasjon. Sahlgrenska universitetssjukhuset, joacim@stalfors.se