Om tonsilloperasjonsregisteret

Tonsilloperasjonsregisteret samler data om mandeloperasjoner. Hensikten er å øke kvaliteten på helsetjenestene.

Hva gjør tonsilloperasjonsregisteret?

Tonsilloperasjonsregisteret samler inn data fra hele Sverige om mandeloperasjoner. Ved hjelp av statistikk kan vi redusere de problemene som kan oppstå etter mandeloperasjon, til et minimum. Vanlige problemer er blødning fra operasjonssåret, utilstrekkelig smertelindring, kvalme og oppkast og at pasienten får i seg for lite mat og drikke. Både blødninger og for lavt væskeinntak kan raskt utvikles til svært alvorlige tilstander. Ved hjelp av tonsilloperasjonsregisteret kan vi utlede statistikk som viser hvilke operasjonsmetoder og hvilke rutiner som forårsaker færrest problemer. Statistikken kan også brukes til å sammenligne hvor godt klinikker på ulike sykehus lykkes.

Moa vid frukostbordet

Hvordan arbeider det svenske tonsilloperasjonsregisteret?

Data i det svenske tonsilloperasjonsregisteret kommer fra to kilder. Kirurgen gir opplysninger om hvorfor pasienten ble operert og på hvilken måte. Pasienten eller pasientens pårørende gir opplysninger om problemer som har oppstått i forbindelse med operasjonen og hvordan sluttresultatet ble.

Konklusjoner og forbedringer

Det svenske tonsilloperasjonsregisteret inneholder opplysninger om nesten 50 000 mandeloperasjoner i Sverige. Med et så stort grunnlag har det vært mulig å trekke klare konklusjoner på flere områder.

Operasjonstype

Hvis pasientens problem er snorking, kan det være nok å kirurgisk fjerne kun de utstikkende delene av mandlene i stedet for hele. Det svenske tonsilloperasjonsregisteret viser at det gir betydelig mindre smerte hos pasienten. Det blir også ti ganger mindre blødninger. Dette er kjent informasjon for alle som opererer i dag. Derfor fjerner man ikke lenger hele mandlene hos pasienter som kun har problemer med snorking.

Tonsiller före operation

Slik ser mandlene ut før operasjonen.

Tonsillektomi_small

Slik ser det ut etter operasjonen når man har fjernet hele mandlene.

Tonsillotomi

Slik ser det ut etter operasjonen når man kun har fjernet de utstikkende delene av mandlene. Dette gir mindre smerte og færre blødninger enn om man tar bort hele mandelen.

Kirurgisk teknikk

Det finnes varme og kalde teknikker for kirurgisk fjerning av mandlene. Man kan for eksempel fjerne dem ved å varme opp vevet til ca. 60 grader, slik at cellene sprekker. Ved bruk av kald teknikk skjæres mandlene bort med stålinstrumenter.
Det finnes også varme og kalde teknikker for å stanse blødninger. Ved bruk av varm teknikk varmes såroverflaten opp til flere hundre grader. Ved bruk av kald teknikk stoppes blødningene med kompresser og lukking av blodkar.
Data fra det svenske tonsilloperasjonsegisterets viser at operasjon med kaldt stål kombinert med kald teknikk for stansing av blødninger, gir lavest risiko for blødninger. Denne kunnskapen er relativt ny, og Joacim Stalfors og kollegaene hans arbeider aktivt med å spre den.

Det er vanlig at pasienter har mye vondt etter at de har fjernet mandlene. En svensk studie har vist at smerten lindres utilfredsstillende eller at det gis feil medisin på mange sykehus i landet. De ansvarlige for det svenske tonsilloperasjonsregisteret har derfor utarbeidet retningslinjer for smertelindring. Det medisinske personalet har fått opplæring, og informasjon om smertelindring til pasienten er blitt bedre.
Når smertelindringen bedres, vil pasientenes problemer med å få i seg tilstrekkelig med mat og drikke, også vil bli bedre. Dette problemet oppstår ofte fordi det gjør vondt å svelge. Også kvalme kan lindres.
Les mer om smertelindring >>

Svarene fra pasienter og pårørende viser at mange har fått mangelfull informasjon i forbindelse med operasjonen. Derfor har man opprettet pasientnettsiden tonsilloperation.se.