Personene bak tonsillwebben

Tonsillwebben er utviklet via den svenske referansegruppen for tonsilloperasjon og det svenske nasjonale kvalitetsregisteret for helsetjenester innen øre-nese-hals. Informasjonen på tonsillwebben er basert på vitenskapelige studier av hva barn og voksne vil vite i forbindelse med tonsilloperasjon og nasjonal innsamling av informasjonsmateriell fra alle ØNH-klinikker i Sverige.

Nettstedet er produsert av Ambient media (info@ambientmedia.se)

Hans Sandqvist skuespiller, har lånt stemmen sin til fortellingene om Elias og Moa som skal operere mandlene sine

Lyd: Ambient media

Illustrasjoner: Jeanette Engqvist, nettside Illumedic, e-post: jeanette@illumedic.se

Referansegruppen for tonsilloperasjon består av:

Elisabeth Ericsson, dosent, dr.med. Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin, Örebro Universitet. Prosjektansvarlig for tonsillwebben, Elisabeth.Ericsson@oru.se

Joacim Stalfors, overlege, dosent, dr.med. Sahlgrenska universitetssjukhuset

Claes Hemlin, overlege, dr.med. ÖNH-kliniken, Sollentuna Specialistklinik, Sollentuna

Anne-Charlotte Hessén-Söderman, overlege, dr.med. ÖNH-kliniken, CityAkuten, Stockholm

Pia Nerfeldt, spesialistlege, dr.med. ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm

Erik Odhagen, spesialistlege, doktorand, ÖNH-kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Fredrik Alm, Ph.d, Anestesisykepleier, ANIVA-kliniken Örebro Universitetssjukhus, Örebro

Ola Sunnergren, overlege, dr.med. Formann i referansegruppen for tonsilloperasjon. ÖNH-kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. ola.sunnergren@rjl.se

Adjungert for retningslinjer innen smertebehandling

Metha Brattwall, overlege, dr.med., anestesikliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndahl

Stefan Lundeberg, overlege, dr.med., Smärtbehandlingsenheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm