Legemiddel, behandlingstid og bivirkninger

Dette gjelder for Sverige. Det kan finnes andre anbefalinger i de andre nordiske landene.
Smertelindrende legemiddel har best effekt når det tas regelmessig i løpet av døgnet. Grunnleggende smertelindring etter mandeloperasjon for ellers friske barn er betennelseshemmende legemiddel (COX-hemmere/NSAID f.eks. Ibux, Diklofenak og Voltaren), som skal tas sammen med et legemiddel som inneholder paracetamol (f.eks. Panodil og Paracet). Disse legemidlene fås reseptfritt på apoteket. Hvor lenge barnet trenger å ta smertestillende, kan avhenge av hvilken type mandeloperasjon som er utført.Kjøp de anbefalte legemidlene I GOD TID, slik at du allerede har dem når dere kommer hjem etter operasjonen. Hvis barn eventuelt trenger kompletterende legemiddel på resept, får dere det i forbindelse med operasjonen.

Anbefalte legemiddeldoser er beregnet for ellers friske barn som kan få i seg nok væske. Det er viktig både å drikke og spise i dagene etter operasjonen, for å få i seg nok næring. Hvis det er svært vanskelig å få barnet til å drikke, må du ta kontakt med helsepersonell. Les mer under fanen Viktig.

Hvis det oppstår problemer med at barnet ikke vil ta legemiddelet, kan du forsøke en annen legemiddeltype. De fleste av de anbefalte legemidlene fås både som tabletter, mikstur, stikkpiller, smeltetabletter og brusetabletter. Apoteket kan hjelpe deg med å finne riktig dose hvis dere bytter legemiddeltype. Når dere forlater sykehuset, får dere tydelig informasjon om smertelindring fra avdelingen. Hvis dere drar hjem den dagen operasjonen ble utført, må du be om å få oppgitt hvor mye legemiddel barnet allerede har fått etter operasjonen, slik at dere vet hvor mye legemiddel dere skal gi resten av det første døgnet.

Behandlingstid

Hvor lenge barnet trenger å ta smertestillende legemiddel, avhenger av hvilken type mandeloperasjon som er utført. Når mandlene fjernes helt (tonsillektomi), trenger man ofte å ta smertestillende i lengre tid, 5–8 døgn, og noen ganger enda lenger. Hvis bare deler av mandlene fjernes (tonsillotomi), trengs smertestillende legemiddel vanligvis i 3–5 døgn. Les mer under fanen Fordypning.

Nedtrapping av legemiddel

Det er VIKTIG at alle barn får den anbefalte doseringen av smertelindrende legemiddel de første dagene. Når du og barnet vurderer det slik at han/hun begynner å ha mindre vondt, anbefales det at dere først slutter med paracetamol. Fortsett å gi COX-hemmere/NSAID regelmessig. Etter hvert som smerteintensiteten reduseres, går du over til å gi COX-hemmere/NSAID bare ved behov. Les mer under overskriften Smertevurdering.

Betennelseshemmende legemiddel

COX-hemmere (NSAID – Non Steroidal Antiinflammatory Drugs) gir rask smertelindring og virker samtidig betennelseshemmende. Smertelindrende effekt oppnås ca. 30 minutter etter inntak av tablett eller mikstur. Anbefalte legemidler er ibuprofen (f.eks. Ibux og Brufen) ELLER diklofenak (f.eks. Diklofenak og Voltaren). Vi gjør oppmerksom på at bare ETT AV DE anbefalte betennelseshemmende legemidlene skal benyttes. Ibuprofen er reseptfritt i disse legemiddelformene: tablett, mikstur og stikkpiller. Diklofenak er et reseptfritt legemiddel i tablettform.

Bivirkninger/risiko

COX-hemmere kan gis til de fleste barn, også barn med astma, men det er SVÆRT VIKTIG at den første dosen gis og vurderes på sykehuset. Hvis barnet har astma, må du be legen om råd om hvorvidt barnet skal ta dette legemidlet. Legemidlet skal ikke benyttes ved allergi mot acetylsalisylsyre eller andre COX-hemmere/NSAID, eller hvis barnet har uvanlig lett for å få blødninger. Risikoen for bivirkninger øker med større doser. Hvis det oppstår blødninger i halsen, må du kontakte lege UMIDDELBART. Les mer under fanen Viktig.

Dosering

mg/kg = milligram per kilo kroppsvekt som barnet veier

 • Ibuprofen døgn 1–8 = 5–7 mg/kg, dosen skal gis 4 ganger per døgn, hver sjette time (ikke oftere)
  (Hvis barnet veier 61 kg eller mer, er maksimal dose 400 mg x 4/døgn)

ELLER

 • Diklofenak døgn 1–8 = 1–1,5 mg/kg, dosen skal gis 3 ganger per døgn, hver åttende time (ikke oftere)
  (Hvis barnet veier 33 kg eller mer, er maksimal dose 50 mg x 3/døgn)

Les mer under overskriftene Behandlingstid og Nedtrapping av legemiddel.

Paracetamol

Paracetamol (f.eks. Paracet og Panodil) reduserer smerte og feber, men har ingen betennelsesdempende effekt. Smertestillende effekt av tablett eller mikstur (tas via munnen) oppnås etter en halvtime til en time. For stikkpiller kan det ta to til tre timer før det oppnås full effekt. Operasjonsdagen og 2 døgn etter mandeloperasjon (døgn 1–3) anbefales en høyere dosering av paracetamol. Døgn 4 er det viktig at paracetamoldosen reduseres.

Bivirkninger/risiko

Det er svært viktig å følge doseanbefalingene. Hvis det inntas for høy dose over lengre tid, er det risiko for alvorlig leverskade.

Dosering
mg/kg = milligram per kilo kroppsvekt som barnet veier

 • Paracetamol døgn 1–3 (døgn 1 er operasjonsdagen) = 24 mg/kg, dosen skal gis 4 ganger per døgn, hver sjette time (ikke oftere)
  (Hvis barnet veier 40–59 kg, er maksimal dose 1000 mg x4/døgn. Hvis barnet veier over 60 kg, er maksimal dose 1250 mg x 4/døgn)
 • Paracetamol døgn 4–8 = 18 mg/kg, dosen skal gis 4 ganger per døgn, hver sjette time (ikke oftere)
  (Hvis barnet veier 50 kg eller mer, er maksimal dose 1000 mg x 4/døgn)

VIKTIG: Barn som gjennomgår mandeloperasjon, skal aldri benytte paracetamol kombinert med KODEIN
(f.eks. Paralgin forte og Pinex forte), da kodein øker risikoen for respirasjonsproblemer.

Les mer under overskriftene Behandlingstid og Nedtrapping av legemiddel.