Informasjon om å fjerne mandlene

Fjerning av mandlene er et raskt kirurgisk inngrep som utføres under narkose. Operasjonen kan utføres på to ulike måter. Hvilken operasjonsmetode som er best egnet, avgjør øre-nese-hals-spesialisten ved undersøkelsen og ved konsultasjonen. Valget avhenger av hvilke problemer mandlene skaper. Enten fjernes mandlene helt (vanligst ved gjentatte halsinfeksjoner og halsabcess), eller så fjernes bare den utstikkende delen, delen som er i veien, av mandlene.

Vi gir denne informasjonen for at alle som gjennomgår mandeloperasjon, skal ha det så bra som mulig etter det kirurgiske inngrepet og kunne gå tilbake til normal kost og normale aktiviteter så fort som mulig.