Hvor lenge bør barnet mitt være hjemme?

Tiden barnet bør være hjemme, varierer. Når bare de forstørrede delene av mandlene er fjernet, bør barnet være hjemme i minst 4 dager. Når mandlene er fjernet helt, bør barnet være hjemme i minst 8 dager.

Barnet trenger ikke å holde sengen. Det er bra om barnet er oppe under rolige forhold selv de første dagene, og det er ingenting som taler imot å gå utendørs hvis barnet orker det. Unngå å være sammen med forkjølte personer så langt det er mulig.

Barnet må ikke utføre anstrengende fysisk aktivitet i 14 dager, frem til halsen er fullstendig helet.