Fordypning

Når er det nødvendig med mandeloperasjon på grunn av forstørrede mandler (tonsiller)?

Mandlene (tonsillene) sitter på hver sin side av svelget. Forstørrede mandler kan føre til problemer med å sove. Denne søvnforstyrrelsen betyr i denne sammenhengen snorking med samtidig pusting gjennom munnen og noen ganger søvnapné, eller snorking kombinert med stadig oppvåkning og urolig søvn. Svetting om natten og unormal sovestilling, for eksempel med bakoverbøyd nakke, forekommer ofte, samt at en del barn tisser på seg om natten. Slike søvnforstyrrelser med nedsatt søvnkvalitet påvirker i sin tur livskvaliteten i den våkne delen av døgnet på forskjellige måter, f.eks. dagtrøtthet, avvikende oppførsel som humørsvingninger, hyperaktivitet, orkesløshet, oppmerksomhets- eller konsentrasjonsvansker eller økte trass- og aggresjonssymptomer. Alt dette påvirker livskvaliteten til barn og ungdom.

Forstørrede mandler kan også påvirke evnen til å snakke, tygge og svelge. Hvis det er trangt i halsen, kan det føre til problemer med å spise mat som er vanskelig å tygge, og det må tas små biter, noe som fører til at måltidene tar ekstra lang tid. Dette kan skape vanskeligheter med å opprettholde normal vekt for alderen. Barn med forstørrede mandler puster ofte gjennom åpen munn. Sikling kan forekomme hos mange, og flere talefunksjoner kan påvirkes. Talen blir ofte tykk og grøtete. Uttalen av fremre konsonantlyder påvirkes negativt, i likhet med stemmen. Når små barn puster gjennom munnen på grunn av hovne mandler og forstørret adenoid (kjertelen bak nesen), kan det ha en negativ påvirkning på utviklingen av barnets ansikt og bitt.

 Når er det nødvendig med mandeloperasjon på grunn av halsinfeksjoner?

Halsbetennelse er en infeksjon i tonsillene som forårsakes av bakterier eller virus. Da blir mandlene røde, hovne, det gjør vondt når man svelger, og man har ofte feber. Det er også vanlig med hodepine, verk oppover mot ørene og også vondt i magen. Ved jevnlige tilbakefall av halsbetennelse kan det påvirke den daglige aktiviteten og gi nedsatt livskvalitet. Ved stort ubehag som følge av gjentatte episoder med halsbetennelse til tross for adekvat behandling (3–4 tilbakefall i løpet av et år) kan mandeloperasjon vurderes.

Hva er forskjellen mellom å fjerne “hele” eller “deler av” mandlene?

En tonsilloperasjon kan gjennomføres på to prinsipielt forskjellige måter. Hele tonsillene kan fjernes (tonsillektomi), eller tonsillene kan reduseres i størrelse (tonsillotomi). Retningslinjene er at gjentatte halsbetennelser kan være grunn for tonsillektomi. Tonsillotomi utføres ofte når tonsillene er forstørret og anses å forårsake problemer med å puste under søvn. Tonsillotomi gir mindre smerter, mindre risiko for blødning og raskere gjenopptakelse av normal aktivitet. Ved tonsillotomi er det en liten risiko for symptomgivende tilbakevekst av den gjenværende tonsillresten. Vurderingen av hvilken operasjonsmetode som er best egnet for det aktuelle barnet, tas av legen som skal operere.

Når opereres kjertelen bak nesen?

I de tilfellene hvor barn opereres fordi mandlene er forstørret, vurderes også størrelsen på adenoiden (kjertelen bak nesen). Hvis adenoiden er forstørret, opereres denne også bort. Denne operasjonen gir ikke barnet noe særlig ekstra ubehag.

Hva er det nasjonale tonsilloperasjonsregisteret (i Sverige)?

Det nasjonale tonsilloperasjonsregisteret (i Sverige) måler kvaliteten i forbindelse med operasjon av mandlene. Formålet med kvalitetsregisteret er å forbedre helsetjenestene. Kvalitetsregisteret finansieres av den svenske regjeringen og Sveriges kommuner og landsting, og har eksistert siden 1997.

I kvalitetsregisteret samles data fra sykehuset om indikasjon, operasjonsmetoder, operasjons- og hemostaseteknikker. Fra pasienten innhentes det 30 dager etter operasjonen informasjon om bl.a. komplikasjoner som postoperativ blødning, infeksjon, smerte og hvorvidt pasienten har opplevd å ha mottatt tilstrekkelig informasjon. Seks måneder etter operasjonen blir pasienten bedt om å besvare et skjema med spørsmål om graden av symptomfrihet.

Det er svært viktig at pasienter / barns pårørende svarer på de to skjemaene, slik at man kan analysere hva som gir best resultat så helsetjenestene kan utvikles. Les mer om tonsillregisteret, og se nasjonal statistikk for tonsillkirurgi.

Skriv ut >>

Fornyet tonsilloperasjonsregister >>